Rüyada Parmak tabiri Görmek

Rüyada Parmak tabiri İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki; sağ elin beş parmağı, beş vakit namazı temsil eder. Baş parmak; sabah şahadetparmağı; öğle, orta parmak; ikindi, yüzük parmağı; akşam, küçük parmak; yatsı namazıdır. Sol elin parmakları, kardeş ve evlatla yorumlanır.Kirmani’ye göre, parmaklarını birbirine bağladığını gören, zaruret (sıkıntı) çeker.El Salimi Kirmani’ye ilaveten şöyle diyor: Sağ el parmaklarını kurumuş gören, zayıfa zulmeder. Sol el parmakları kuruyan, kardeşini kaybeder.Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Rüyasında baş parmağının kesildiğini gören, yola gider. Şahadetparmağı kesilen, namaz kılmakta tembellik eder. Orta parmağının kesildiğini görenin mensup olduğu kavmin lideri vefat eder.

Yüzük parmağı kesilenin, malı telef olur. Küçük parmağın kesilmesi, torunun ölümüdür.İsmail ‘El Eş-as diyor ki: Ayak parmakları zinet ve işlerin düzenidir. Onlarda kötü bir hal görenin, işleri doğru olmaz. El ve ayak parmaklardaki eğrilik, aynı şekilde işlerde aksiliktir. Bir parmağın başka parmağın yerinde çıkması, namaz edasında gevşek davranmaktır.Kirmani demiştir ki: Parmağının ısırıldığını veya tırmalandığını gören, edepsiz biridir. Parmağının tanıdığı biri tarafından bu hale getirildiğini gören, o zat tarafından terbiye edilir. Şahsı tanımazsa, kendi kendine ıslaha çalışacak demektir.

Ebu Said’ül Vaaz’a göre, baş parmağından süt aktığını, şahadetparmağından kan geldiğini ve bunları içtiğini gören; iki kız kardeşini evlendirir. İsfahani, bu rüya sahi-binin ana ve kızıyla münasebette bulunacağını söylüyor. Parmaklarını çıtlatanın, akrabaları tartışır. Bir kavle göre bu rüya, alay etmekle veya yanlış bir iş yapmakla yorumlanır. İmam veya yardımcısının, parmaklarında fazlalık görmek; onların zulmüne işarettir. El parmaklarının kuruduğunu gören, büyük bir günah işler.

Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor. Evlat, erkek kardeş, hademe, dost, kuvvet ve beş vakit namaz.İbn-i Şirin yukarıdaki yorumlarına ilaveten şunları söylüyor: Sağ el parmaklarını sol el parmaklarından uzun gören, etrafına iyilik eder. Parmaklarını kısa, pazusunu uzun gören, cömert, cesur ve kuvvetli olur.Abdulgani’en Nablusi ise şöyle diyor: Parmak rüyası; kazanca vasıta olan şey, mal, refah, kuvvet ve yardımdır. Parmaklarını uzun ve ince gören, san’atında mahir olur.

Kuvvetli yazılar yazar. Tüccarsa karı artar. Fakirse, zenginler ona kol kanat gererler.Bazı tabircilere göre, parmaklarının kuruyup, büzüldüğünü gören, yasakları terkeder.Kirmani “parmaklarını birbirine toplamak salaha (selamete) delildir” diyor. Bir rivayete göre namazları cem’i ile edaya veya kardeş evlatlarının toplanmasına işarettir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.