Rüyada Parmak Görmek

Rüyada Parmak Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker cihetinden ahirette de muayyen senesidir.Parmak; evlad, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla tabir olunur.Rüyada parmaklarının fazla ve güzel olduğunu gören kimsenin zikrettiğimiz şeyleri de fazla olur. Noksan olduğunu görenin de mezkur şeyleri noksan olur.Rüyada parmağının kesildiğini veya kuruduğunu ya da onunla faydalanamadığını görmek; baba, ana ve evladından menfaatlanamayacağına, yahut malının zayi olacağına, hayvanlarının telef olacağına yahut mülkünün muattal kalacağına ya da sanatının kıymetini kaybedeceğine delalet eder.Bazan parmaklar, mülkün mertebe ve menfaatlerinde muhtelif vekiller üzerine delalet eder.Parmaklarının uçlarım ısırdığını gören kimse hasta ise ölür.Bir kimse parmakları kesilmiş veya onlara bir afet isabet etmiş olduğunu görse, askerlerine, evladına yahut akrabasına veya tanıdıklarına zayıflık gelir.Bazan parmaklar, beş vakit namazla tabir edilir. Baş parmak sabah namazına, şehadet parmağı öğle namazına, orta parmak ikindi namazına, orta parmak yanındaki akşam namazına ve küçük parmak ise yatsı namazına delalet eder.Bazı tabirciler, «orta parmak sabah namazına delalet eder. Zira sabah namazında uzunca kıraat müstehabdır. Orta parmağın yanındaki parmak öğleye, küçük parmak ise ikindiye, çünkü ikindi, günün ahiri’dir.Eğer parmak rüyası «namaz» ile tabir olunursa, tırnaklar sünnet ve nafile olur. Eğer parmaklar «mal» ile tabir edilirse tırnaklar, zekattır. «Asker ve yardımcısı» ile tabir olunursa tırnaklar silah ve düşmanları olur.Parmakların bağlanması, malın bağlanmasıdır.Parmaklar, günler, aylar yahut senelerdir. Parmaklar bazan erkek kardeş çocuklarına delalet eder. Çünkü omuz kardeş, parmaklar da kardeş çocuğu mesabesindedir. O da maldr.Parmakları kesik bir insan görmek, itimat ettiği maldan eziyet görmek ile tabir olunur.

Parmaklarda iyilik ve kötülükten meydana gelen şeyi, namazlarda farz olan şey ve kardeşlerden biriyle tabir et.Parmakların uzunluğu fazla haris olmağa, parmaklardan bir parmak fazla olduğunu görmek akraba veya namaz, ya da ününde ziyadeliğe delalet eder.Parmaklarından birinin yer değiştirdiğini gören, namazını bir vakitten diğer vakte tehir eder.Parmaklarını birbirine karıştırmış ve geçirmiş görse, namazlarım bir vakitte cem eder. Bazan da bu rüya, sahibinin bir işinde akraba ve yakınlarının toplanarak müşavere ve ona yardım etmelerine delalet eder.

Bazı tabirciler, parmakların birbirine geçirilmesi rüyasını, rüya .sahibinin işsiz ve elinin darlığına, kendisi için meşgul olacak işi olduğj, halde ailesi, kardeşi ve evlatları ise ondan kendüerine dokunacak zarardan korkup, o zararın defi için birbirlerine yardımcı olmaları ve arada ittifak etmeleri, şeklinde tabir etmişlerdir.Bazı tabirciler, «sağ elin parmakları, beş vakit namazdır,» dedher. Parmakların kısalığı, namazda tembelliğe ve kusura delalet eder.

Parmakların uzunluğu beş vakit namaza devamla, parmaklardan birinin düşmesi, o parmağın delalet ettiği namazın terki ile tabir olunur.Bir kimse, birisinin parmağının ucunu ısırdığını görse, eli ışınlan kimsenin terbiyesizliğine, ısıran kimsenin de onu terbiye etmek için gösterdiği aşınlığma delalet eder.Baş parmağından süt, şahadet parmağından da kan aktığını ve bunlan içtiğini gören kimse, ya kayınvalidesine, ya da kızkardeşine kötü bir muamelede bulunur.Parmaklarını çatırdattığını gören kimse, akrabalanndar kötü söz işiteceğine, rüyada parmaklarının fazla olduğunu gören imamın, hırs ve zulmünün fazlalığına, insafının azlığma delalet eder.

Sol elin parmaklan erkek ve kızkardeş çocuğudur.Erkeğin pannaklarını kına ile bezemiş görmesi, çok tesbihatta bulunmasına, kadının kına yaktığını gönnesi ise, kocasının ona karşı yapacağı iyiliğe delalet eder.Ellerine kına koyduğunu fakat kınanın tutmadığını gören hanım, kocası tarafından sevilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.