Rüyada Oruç tabiri Görmek

Rüyada Oruç tabiri Rüyasında oruçlu olduğunu gören, dininde sağlam olur. Boş faydasız sözler söylemez. Oruçlu olan bir insanın yapmaması gerekenleri yapmak; dinde noksana işarettir. Oruç tuttuktan sonra vaktinde iftar eden, büyük hayra ve rızka nail olup sıkıntıdan kurtulur. Vaktinin dışında iftar eden; gıybet eder, yalan konuşur veya hastalanır.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Kudret, riyaset (başkanlık), sıhhat, mertebe, tevbe, zafer, bol ni’met, hac, izzet,makam, itibar ve evlat. Orucunu isteyerek bozan; seferinde yorulur, başına bir musibet gelir. Unutarak iftar eden, helal rızka kavuşur. İki ay oruç tuttuğunu gören, tevbekar olur. Nafile orucu tuttuğunu gören, hastalıklardan korunur.Bazılarına göre, bir sene oruç tuttuğunu gören; hacca gider ve tevbe eder.

Muharremin onuncu günü oruç tuttuğunu gören, üzüntülerinden kurtulur. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Ramazanda olduğunu görmek; pahalılığa ve darlığa, bazende din kuvvetine, şifaya ve selamete işaret eder. Bayrama kadar oruç tuttuğunu gören; tevbe eder, şüphelerinden kurtulur. Îman eder.Abdulgani’en Nablusi’ye göre oruç; adağa delalettir. Adak ise oruca işarettir. Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek; hastalık veya yolculuktur. Rüyada iftar eden, dedikodu yapar. Orucunu unutup iftar etmek; rızka işarettir. Oruç; erkek evlatla da yorumlanır. Ayrıca yemin keffareti, tevbe, izzet ve Hacdır.Ramazan orucunu tutan; şüpheli bir şeyi anlar. Hafızlığı başarır. Hayra ve müjdeye nail olur.

Oruçlu olduğunu gören; borcunu öder, hidayete erer. İki ay oruç tuttuğunu gören, hastalanır ve tevbe eder.İbn-i Kesir’e göre; galibiyet, selamet, hasta için ölüm, sıhhat, sevinç ve dinde ihlastır. Ramazan haricinde oruçlular görmek; pahalılığa işarettir.Ramazan orucu, korkudan kurtulmaktır. Ramazan orucunu tutarken bayıldığını görmek; tevbeye ve şeytan şerrinden muhafazaya delalettir. Şevvalde altı gün oruç tuttuğunu gören, namazına devam eder. Zekatını doğru verir. Tevbe eder. Pazartesi ve perşembe günü oruç tutan, ailesine şefkatli olur.

Bir akrabasıyla evlenir. Kurban bayramı arefesinde oruç tuttuğunu gören, sadaka alıp verir. Kaza orucu; hürriyete, tevbeye ve borcun edasına, adak orucu tutmak; ferah ve sevince delalettir. Çok uzun süre oruç tuttuğunu gören, meşakkatli, zahmetli bir işe başlar. Açıktan bid’at işler. Dinde hatalı davranır ve bunu teşvik eder. Dindar bir insanın her gün oruç tuttuğunu görmesi, günahlardan iyice uzaklaşmasıdır. Aynı rüyayı dinden uzak birinin görmesi; sıkıntı, hastalık ve günahla yorumlanır. Eyyam-ı beyz orucunu tutan, dinde doğru olur. Kur’an’ı telkin eder. İlim tahsili yapar. Muharremin onuncu günü oruç tuttuğunu gören, takaya yönelir. Zühdü seçer. Zilhiccenin on günü oruç tuttuğunu gören kimsenin akıbeti hayırlı olur.

Kendisine vaadedilen şey yerine getirilir. Şa’ban ayı orucunu tutan, ticaret sebebiyle yolculuk yapar. Recep ayında oruç tutan, yüksek rütbeli şahısların ashabına hizmet eder. Denizde ve yolculukta ticaret yapar. Yevm-i şekde oruç tutmak, günah işlemeye delildir. Bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek, hür ve cariye müslümanlar ve hıristiyanlar arasındaki izdivac için toplanmaya işarettir. Oruçtan sonra iftar eden hasta, şifaya kavuşur.

Oruçlu olduğu halde iftar eden, birini kaybeder veya büyük bir günah işler yahut ağır suretde hastalanır. Belki bir belaya çatar.İbrahim’ül Eş’as’a göre Ramazan, pahalılığa, fiatlara narh konmasına veya dindarlığa, şifaya yahut borcu edaya ve selamete delalettir. Ramazan orucunu tuttuğunu gören, o sene hasta olmaz.Gösteriş için oruç tuttuğunu gören, arzusuna kavuşamaz. Ne için oruç tuttuğunu bilmemek; adakla tabir edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.