Rüyada Oruç Görmek

Rüyada Oruç Rüyada oruçlu olduğunu görmek, bir şey adamaya, rüyada bir şey adamak da, oruç tutmaya delalet eder.Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır, veya yolculuğa çıkar. Bazı tabirciler rüyada orucunu bozduğunu gören kimse, Müslümanlardan birisini gıybet eder, dediler.Rüyada unutarak orucunu bozduğunu gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklanır.Rüyara oruç tuttuğunu gören kimse, terakki eder ve günahlardan tevbe eder, yaptığı yeminden dolayı kefaret verir, yahut haccını yapar. Bazıları da, oruçlu olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur, dediler.Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydmlığa kavuşur. Eğer calülse, Kur’an’ı ezberler. Kadr ve şam yüce olur, sevinç ve hayra erişir.Bir kimse rüyada Ramazan aymda yalnızca veya halkla beraber oruçlu olduğunu görse, o kimsenin mü’min, salih ve mütedeyyin bir kimse olduğuna delalet eder.

Eğer o kimse, kederli ve üzüntülü ise, Allah (C.C), onu keder ve üzüntüden kurtanr, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa bahşeder. Sapıklıkta ise, hidayete erişir, borçlu ise borcunu öder.Rüyada Ramazanda kasden orucunu bozduğunu gören kimse, kas-den bir adamı öldürür. Nitekim rüyada bir adamı kasden öldürdüğünü gören kimse, Ramazanda kasden orucunu bozacağına delalet eder. Kefaret 12n veya Ramazan ayım kaza etmeden dolayı iki ay oruç tuttuğunu gören adam, hastalar.ır ve günahlarından tevbe eder.

Rüyada kasden ve faraziyetini inkar ederek Ramazanda oruç tutmadığını gören kimse, İslamın rükünlerinden büyük bir rükunü zedeler.Rüyada Ramazanda orucun farziyyetini ikrar ve onu kaza etmeyi niyet ettiğim gören kimse için, hatıra gelmeyen bir yerden çarçabuk bir rızka erişmesine delalet eder.Bir kimse rüyada Ramazan ayında iftar ettiğini görse, o kimsenin islam fıtratı üzerine bulunduğuna delalet eder. Bazan da o kimse, Allah’a ibadet maksadıyla yolculuk yapar.Rüyada hangi orucu tuttuğunu bilmeden oruç tuttuğunu görmek, düşmanlardan korunmaya ve nefsini eza ve cefadan muhafaza etmeye delalet eder.

Bazan oruç, hastanın ölmesine, bazan susmaya, bazan ferah ve sevince, bazan da söz ve işinde Allah için ihlash olmaya delalet eder.Rüyada hiç bir şeye istinad etmeyerek ve ne için olduğu bilinmeden insanların oruçlu olduklarının görülmesi, kıtlığa ve geçim darlığına delalet eder.Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına delalet eder.Oruç tutulan bir zamanda rüyada orucunu yediğini gören kimsenin, haram olan bir işi, işlediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasına delalet eder. Bazan da bu rüya, insanın hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek rızka delalet eder.Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya delalet eder.

Kendisinde sar’a hastalığı olan bir kimse, rüyada Ramazanda oruçlu olduğunu görse, —Ramazanda şeytanlar bağlı olduğundan— o kimsenin sıhhata kavuşmasına delalet eder. Bazan da bu rüya, borcu ödemeye ve fasık kimsenin tevbe etmesine delalet eder.Rüyada, Şevval ayında altı gün oruç tutmak, namazda yaptığı kusurlarını ikmal etmeye veya zekat vermeye, ya da yaptığı kusurlarına pişman olmaya delalet eder.Rüyada Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak, akrabalarını ziyaret etmeye ve onlara memnun kalacakları bir şekilde muamele ederek kendisini onlara sevdirmeye ve akrabalarından kendisine nikahı helal olan birisiyle evlenerek bir araya gelmeye delalet eder.

Rüyada her ayın onüç, ondört ve onbeşincı günlerinde oruçlu olmak, borcu taksitle vermeye, Kur’an yahut ilim öğretmeye delalet eder.Rüyada Muharrem’in onuncu gününde oruçlu olmak, takvaya ve hacca gitmeye delalet eder.Arefe günü oruçlu olmak, sadaka almaya delalet eder. Zilhicce’-nin onuncu gününde oruçlu olmak, son nefeste kelime-i şahadetle ahi-rete göçmeye delalet eder. Bazan bu rüya, vaadettiği bir şeyi yerine getirmeye delalet eder.Aşure günü oruçlu olmak, hayır işleri işlemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mevsim ve bayramlara kavuşmaya delalet eder. Eğer rüya sahibinin hanımı hamile ise, salih bir çocuk doğurmasına ve helal malla rızıklanmasına delalet eder.

Rüyada Recep ayında oruç tutmak, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye, bazan da denizden veya deniz yolculuğundan kazanç sağlamaya delalet eder.Rüyada Şaban ayında oruç tutmak, ticaret mahallinde bulunmaya ve kazanç temin etmeye delalet eder.Rüyada «Yevm-i Şekk» günlerinde oruçlu olmak, günah ve masi-yet işlemeye delalet eder.Rüyada kaza orucu tutmak, esaretten kurtulmaya, günahkarın tevbe etmesine ve borcu ödemeye delalet eder.Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçların sona ermesine, ferahlık ve sevince delalet eder.Rüyada yıllık oruç tutmak, gayet çetin bir şeyi yapmayı kendisine adet edinmesine ve apaçık bid’atları işlemesine, bazan da bu rüya, sükut etmeyi tercih etmeye ve ancak hayırlı olan sözleri söylemeye delalet eder.

Rüyada bir gün oruçlu ve bir gün de yediğini gören kimsenin, cariye ile hür kadını, zimmiye kadınla Müslüman kadım, bir nikah altında almasına delalet eder.Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden keffareti icabettiren bir iş yapmaya delalet eder.Rüyada oruçtan sonra iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına delalet eder.Rüyada yıllık oruç tuttuğunu gören kimse, hayırlı ve salih bir kimse ise, onun günahtan kaçmasına, hayırlı ve salih biris*. değilse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişememesine delalet eder.

Yıllık orucu tutan kimse, orucunu bozduğunu görse, birisinin gıybetini yapar veya büyük bir günah işler. Yahut şiddetli bir hastalığa yakalanır, ya da bir belaya uğrar.Bir kadın rüyada Resulullah (S.A.V.)’ın kendisiyle güreştiğini ve Resulüllah (S.A.V.) ‘ın kendisini yıktığını görse, o kadının kocası ölür, diğer bir kimse ile evlenir.Rüyada güreş tutmak yıkılan kimsenin hastalanacağına delalet eder. Bazan da bu rüya, hastanın iyileşmesine delalet eder. Ancak hasta bir adamı yenerse, hastanın öleceğine delalet eder.Rüyada bir hayvanla güreşse ve o hayvanı öldürse, o kimsenin düşeceği bir sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder. Müslüman olan bir şahıs, zımmî olan bir kimse ile güreşşe, o kimsenin düşmanlarına galip gelmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.