Rüyada Ordu Görmek

Rüyada Ordu Rüyada ordu görmek, Allah Teala Hazretlerinin askedirir ki, onlar da rahmet ve azab melaikesidir.Asker olup melikin divanından rızık aldığını gören kimse, meşakkatsiz bir şehire vali olur.Askerî kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra nail olur.Orcudan bir asker olduğunu gören kimse hasta ise ölür, hasta değilse üzüntü ve hüsrana düşer.Asker olduğunu veya askere gittiğini görmek, hastalar için ölüme delalet eder.Bazan bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yolculuk için harekete delalet eder.Bu rüya, köleler hakkında onların azad olmaksızın ikram ve hürmet edilmelerine veya azad edilmelerine delalet eder.

Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine ve iptal edicilerir. helakına delalet eder. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir.Askerin elinde kamçı, ok ve yay görenin güzel olmasına delalel eder.Rüyada Şam, Irak veya Yemen tarafından ordunun geldiğini gör mek ihtilaflı söz söylemeye, bir şeyin bereketini gidermeye delalet eder. Rüyada ordu görmek korkuya delalet eder.Küffarın ordusu topluluk olarak İslam askerinden çok olursa, uyanıklıkta galebe İslamındır.Rüyada yirmi bin asker müjdedir. Yüz asker de böyledir. Harpte bulunan kimse için üç bin, beş bin asker iasık ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir.

Bazan da (mie=yüz) lafzı, Cenab-ı Hakkın her yüz senede dünyada ihdas ettiği şeye delalet eder. Bin askeri gören kimsenin, Kadir Gecesi’ni görmesine delalet eder.Askerle beraber bir peygamber, bir melik veya bir alim görmek, mü’minler için nusret ve zaferdir.Bir şehire veya bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o şehre yağmurun yağmasına delalet eder.Denilmiştir ki, asker mü’minler için nusret, zalimler için intikamdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.