Rüyada Odun tabiri Görmek

Rüyada Odun tabiri Rüyada odun görmek, koğuculuğa delalet eder. Bir kimse yakmak için bir yerde birkaç odun konulduğunu görse, o yerde katı ve yaramaz bir söz söylenir ve söz artar.Dindar kimse rüyada odun görse, hırsızlık, zina yahut katillik gibi bir günah işler ve bu işlediği iş sultana arzedilir. Sultan da şer’i cezanın verilmesini emreder.Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini, hakime şikayet eder. Bazan da odun yüklenen kimse halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler.Yanında odun olduğunu gören kimse, nzka, ihityaçlarını gidermeye, mirasa yahut muattal vakıf malına delalet eder.

Eğer o odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, güçlük ve şer ile elde edilecek nzka delalet eder. Eğer odun kesilmeye ve kırılmaya muhtaç değilse sultana yaklaşmaya, güç olan işlerin kolaylaşmasma delalet eder.Bazan da, odun ahmaklığa yahut mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya delalet eder. Zira, cimri ve iz’ansız kimse hakkında, «filan odundur» denilmesi arap atasözlerindendir.Bir kucak odun, cinsi muhtelif olan maldır. İşsiz adam kendisiyle beraber bir kucak odun görse, kadri yüce birisinin hizmetinde bulunur. Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi ve hastalığmdan kurtulmasına delalet eder.

Rüyada meyveye nisbet edilen her odun, o meyvenin delalet ettiği şeyin fesadına delalet eder.Bir kimsenin rüyada ateşe odun koyması, Rabbine yaklaşmasına yahut bir küçüğü terbiye ediciye teslimine, yahut bir borçluyu hakime teslim etmesine, yahut bir hastayı doktora götürmesine delalet eder. Eğer odunu ateşle alevlendirmiş görse, kurbanı kabul olur, borçlusuna galip gelerek ondan intikamım alır.Odun yediğini gören kimse haram mal yer yahut uyanıkken odunla dayak yer. Gemisi olan kimse rüyada gemisinin yandığını veya yanında bir odun yandığını görse, gemisinin batmasına delalet eder.

Yerde duran ağaç kütüğü, kötürümlüğe ve hareket etmemeğe delalet eder.Kebapçı ve kasapların üzerinde et kıydıkları ve dikicilerin kullandıkları kütüğü görmek, fayda ve geçime delalet eder Bu kütük zikredilen hizmetler için hazırlandığı takdirde bu tabir böyledir. Eğer böyle değilse, kadının veya sanatkarın eğriliğine ve faydanm kesilmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.