Rüyada Nehir tabiri Görmek

Rüyada Nehir tabiri Suyu tatlı ve berrak bir nehir görmek; geçim kolaylığı ve güzel bir hayattır. Suyundan içen rahat bir ömür sürer.Bazılarına göre büyük nehirler; devlet başkanı ile, küçük nehirler, üst kademedeki diğer idareciler ile tabir olunur. Kendine ait bir arazide nehir gören, rüyayı babasıyla yorumlamalıdır.Dicle nehri; halifeye, Seyhun nehri; Hint melikine, Ceyhun nehri; İran ve o civar hükümdarına, Fırat nehri; Rum melikine, Nil ise; Mısır ve civarındaki meliklerine delalet eder.

Yüksek bir yerden nehir aktığını görmek; hayır ve ni’met yahutta Cennet habercisidir.Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Nehir görenin aklı ve geçimi artar.Kirmani diyor, bir nehirde yüzmek veya boğulmak; deniz gibi tevil olunur. Nehirden süt, bal, şerbet gibi bir şeyin akması rızk ve hayırdır. Nehirde pis bir şey akması fitne ve zarardır. Nehir, emir ve vezirle tevil edilir.Abdulgani’en Nablusi duyuruyor ki: Nehir kıymetli bir zata işarettir. Bir nehre giren, büyüklerle münasebette bulunur. Nehirden su içmek; iyi değildir. Nehrin bir yanından öte yakasına atlayan; düşmanına galip gelir ve üzüntüden kurtulur. Nehre girmek; bir görüşe göre sefer veya devlet hizmetidir. Çarşıda akan bir nehirden halkın abdest aldığını görmek; devlet başkanının adaletine delalettir.

Nehir suyunun etrafı basması; hükumetin zulmüdür yahutta düşman istilasıdır.Evinden bir nehir çıktığını ve kimseye zarar vermediğini gören, halka iyilik eder. Kendinin nehir olduğunu gören, kan tutarak vefat eder.Rüyasında bir nehre girdiğini gören, bir zatın huzuruna dahil olur. Saf ve berrak sulu bir nehirden bir miktar içtiğini gören, mühim bir şahsiyetten hayır bulur. Nehrin bir tarafından öbür tarafına geçen -su saf ve berrak ise- mensup olduğu büyük zatla alakasını keser, başkasına intisap eder. Bağlanır. Şayet bu geçilen nehrin suyu çamurlu, bulanık ve dalgalı ise rüya sahibi üzüntü, korku ve endişeden kurtulur.

Evinin içine suyu temiz bir nehrin aktığını gören, zengin olur. Zengin bir şahsın hanesinden dışarıya nehir aktığını, halkın bundan faydalandıklarını, içtiklerini gören, rüya sahibi fakir ise, bir suçu yüzünden evinden tard edilir. Değilse, rüya hayırdır. Girdiği nehirden üstüne çamur bulaştığını veya nehir suyunun bulanık olduğunu gören, o büyük zat tarafından zarar görür. Nehirden geçerken suya kapılan zarara uğrar.Bazıları demişlerdir ki; Nehir rüyası, dindarlığa ve geniş rızka delildir.

Bulanık ve suyu pis kokulu nehir; Cehennemdir. Zulum ve fitnedir. Bir beldedeki nehrin başka bir yerdeki nehre dönüştüğünü görmek; devletlerin durumunda bir değişiklik olacağına işarettir. Kevser nehrini görmek ve ondan içmek; zafer, hidayet ve imandır. Rüya sahibi, kötü bir kadından kurtulur.Cennet nehirlerden içmek ve görmek; ilim, Kur’an ve salahtır. Selamettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.