Rüyada Nehir Görmek

Rüyada Nehir Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye delalet eder. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenab-ı Hakkın «Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.» (Sure i Nuh, ayet 23) mealindeki ayet işaretince rüyada nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.Rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, onun içine giren kimse için yolculuktur, bazıları da sultanın hizmetine girmeye delalet eder, dediler.

Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiç bir kimseye zarar ve ziyan vermediğini görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına delalet eder.Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür. Veya yaralanır ya da bir yerinde çıban çıkar.. Eğer nehirden çamur bulaşsa o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir. Nehrin suyu bulanık, koyu ve karışık olursa, yine tabir böyledir.Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.Rüyada nehirden su içmek için su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklüğü ve büyüklüğü nisbetinde bir adam tarafından mal elde eder.

Bir kimse rüyada bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görse, o nehirde çamur veya birbirini takip eden dalga bulunduğunu görse, o kimsenin korku ve üzüntüden kesilmesine delalet eder.Eğer nehirde böyle bir durum yoksa, o kimsenin oturup kalktığı büyük bir adamdan ayrılmasına ve ondan başka bir kimseye meyil ve teveccüh etmesine delalet eder.Rüyada nehirden, nehrin kenarına sıçradığını gören kimse, sultanın kahrından kurtulur ve düşmanına zafer bulur.Rüyada nehrin suyu kendisini veya hayvan ve eşyasmdan bir şeyini götürdüğünü görse, o kimseye erişecek zarar ve ziyana delalet eder.Bir kimse rüyada kendi evine safi ve berrak bir nehir aktığmı görse, kolaylık, mal ve servete delalet eder.

Bazı tabirciler bu rüya, zengin için ona erişecek tahıl ve akara, aile ve hane halkına ait men-faata delalet eder, dediler.Evinden bir nehir aktığını ve insanların ondan içerek faydalandıklarını gören kimse, zengin veya şerefli birisi ise, onun bulunduğu şehir halkı hakkında yapacağı hayır ve menfaata ve onlara yapacağı ikrama ve ihtiyaçlı birçok adamların onun evine müracaat etmelerine ve ondan fayda temin etmelerine delalet eder. Eğer bu rüyayı gören fa-kirse, o kimse kötü bir hareketten dolayı hanımını veya oğlunu yahut hane halkından birisini uzaklaştırmasına delalet eder.Rüyada görülen safi ve berrak nehir, salih amele ve devamlı olan nzka, bulanık veya kötü kokulu nehir de, kişiyi Cehenneme yaklaştıracak kötü amele delalet eder.Seyhun, Ceyhun, Nil ve Fırat gibi nehirleri görmek, o nehrin bulunduğu iklime delalet eder.

Asî nehri, isyana, Bürdî nehri, soğukluk ve selamete, Yezid nehri, nzıkta olan ziyadeliğe, Dicle nehrini görmek de, elde edilecek çalışma ve rrİSnfaata delalet eder.Bir kimsenin rüyada adı geçen nehirlerden su içmesi, hayra, rızka ve faydaya veya hanıma yahut o iklimin hediyelerinden bulunan bir şeye nail olmasına delalet eder.Nehrin bulunduğu şehirden başka bir yerde aktığım.^ görülmesi, devletlerin değişmesine, melikleri*, aralarında olan anlaşmaları bozmalarından dolayı birbirleri üzerine yürümelerine-delalet eder.Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına delalet eder.

Rüyada Kevser nehrini görmek, «(Habibim) Hakikat, biz sana, Kevser’i verdik.» (Sure-i Kevser, ayet 1) mealindeki ayet işaretince düşmanlarına galip gelmeye delalet %der.Rüyada Kevser suyundan içtiğini gören kimse, ilim, amel, güzel inanç ve Reşulullah (S.A.V.)’in sünnet-i seniyyesine uymaya delalet eder. Eğer bu rüyayı gören kafir ise, Müslüman olur. Günahkar ise, tevbe eder. Bid’attan sünnet-i seniyyeye, veya kötü bir kadından iyi bir kadına yahut haram kazançtan helal kazanca döner.Cennette olan nehir, rızka, süt nehri, islam fıtratına, şarap nehri, Allah sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramdan sakınmaya, Bal nehri, ilim ve Kur*an’a delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.