Rüyada Namaz Görmek

Rüyada Namaz Dindar bir insanın şark tarafına dönerek namaz kılması, Hacla yorumlanır. Münafık bir insanın aynı rüyayı görmesi, bid’atle ve dinden iyiden iyiye uzaklaşmasına işarettir. Kıbleye arkasına dönerek kuzeye doğru namaz kıldığnı gören, İslamı arkasına atar. Bir mesciddeki insanların kıbleden başka tarafa namaz kılması, o bölge idarecisinin azline (vazifeden alınmasına) delalettir.

Şark veya garb tarafına namaz kılan İslamdan ayrılır.Ulemadan (alimlerden) birinin kıbleye arkasını dönmesi, dünyaya meyletmesi, şeriatten ayrılmasıdır. Namaz vaktinin geçtiğini görüp, namaz kılmak için bir yer arayan, ya güç bir işe başlar yahutta dünya ve ahirette müşkülat (zorluk) çeker. Namazda imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete geçer ve burada adaletle hareket eder. Ehil değilse işi düzelir. Selamete çıkar. Bu rüya herkes için iyidir.

Meçhul bir mahalde, bilmediği bir topluluğa imamlık yaptığını ve okuduğunu da bilmeyenin, eceli yakındır. Kıbleye doğru namaz kılmak, din hayatı için hayırdır.Kirmani demiştir ki: Bir kavme imamlık etmek; büyük mevkidir. Sokakta namaz kılmak; hayır değildir. Kendisini bekleyen bir kavme imamlık yapmak hayırla yorumlanır. Rüya sahibi itibarlı olur. Öğle namazı kılanın; geçimi iyi olur, malı artar. Arzusuna kavuşur.

Cuma namazını eda edenin, bütün ümitleri gerçekleşir. Dünya ve ahirette Allah-ü Teala’nın ihsanına nail olur.İkindi namazı kılmak; zahmet ve meşakkaten sonra selamettir. Murada kavuşmaktır. Akşam namazını kaldığını gören, iyi kötü ne istiyorsa, yerine gelir. Yatsı namazı akrabalarla iyi geçinmeye ve sevinmeye delalettir.

Sabah namazını kılmak, bol rızka ve emele ulaşmaya işarettir.Bu tabirler, namazı rüyada vaktinde ve tamam olarak eda etmiş olmak kaydıyla geçerlidir. Vakti geçmiş namazlardan birini eda etmek borcu edaya muvaffakiyete işarettir. Namaz kılmak ve bunda bir şeyi noksan bırakmak; yolculukla da yorumlanır. Namazını tamamla-yamayanın arzusu tamam olarak yerine gelmez. Abdestsiz namaz kılan, hastalanır.

Cemaate yetişemediğini gören, ümit ettiği şeye ulaşamaz. Cemaatin kıldığı namazın sonuna yetişip tek başına tamamlayanın arzusu güçlükle gerçekleşir. Bir sahrada namaz kılmak; ya hac ya seferdir. Namaz kılınması münasip olmayan bir yerde namaz kılanın, dini bozulur. Namazını noksan kılan kadın, adetini görür.İsmail İbn’ül Eş-as demiştir ki: Allah-ü Teala Hazretlerine secde etmek; şükre ve uzun bir ömre delalettir. Ettehiyyata oturanın hayrı ve malı artar.

Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerden namaz kılan işlerini düzeltmekte aciz kalır. Yorgun ve zayıf düşer. Namazda dua ettiğini görenin, evladı olur. Nafile namazı kılmak; Allah’a yakın olacak hayırlı bir amel işlemeye, üzüntüden kurtulmaya işarettir.

Bütün gece namaz kılan, dünya ve ahirette büyük hayra nail olur. Kabenin üzerinde namaz kılan, şeriate aykırı bir iş yapar. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid- Aksa’da namaz kılmak; büyük sevap kazanmaya, amellerin kabulüne delalettir.Cami, medrese vb. yerlerde namaz kılmak; büyük hayırdır. Kilise vb. bir mahalde namaz kılan, bir kafirin islama girmesine vesile olur.

Cahız diyor ki; Farz namazı; Hacca, fenalıktan muhafazaya, sünnet namazı; temizliğe, sabır ve sebata, iyi bir isme ve merhamete, nafile namazı; rızkın genişliğine, dostların ve komşulara yardıma, herkese iyilik etmeye, delalettir. Süvari olarak namaz kılan, sıkıntıya düşer. Namazda uzun uzadıya kıyamda durup, rüku etmediğini gören; zekatını vermez. Rüya sahibi zenginlerden değilse, neticesi olmayacak bir iş için çalışır.

Rükua varıp, secde etmediğini görenin, ömrü kısa olur. Namazı kısa kılan; sefere gider. Namazda güldüğünü gören, eğlenceye düşkündür. Bundan vazgeçmelidir. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancı şahitlik yapar. Cünub halde namaz kılmak; din ve dünya hayatı için iyi değildir. Rızk darlığıdır.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: emniyet, sevinç, mertebe, selamet, ve murat. Secde ise beş surette yorumlanır: Murat, devlet, zafer, yardım ve Allah’ın emirlerine uymak.Cenaze namazı kılanın duası ve şefaati kabul olur.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Namaz rüyası her iki cihan için hayırdır. Büyük kıymete, başkanlığa, iyi amele, memuriyete, borcu edaya ve farzları yerine getirmeye delalet eder.Bir padişahı etrafındakilerle beraber harp zamanı at üzerinde namazda görmek; zafere işarettir. Diğer zamanlar için bu rüya, kuvvet, hayır ve uzun ömürdür. Bir duvar vb. bir yerde namaz kılmak; zamanın bazı idarecilerine baş eğmektir.

Oturan bir cemaate, ayakta durarak namaz kıldıran; vazifesinde otorite kuramaz. Aksi ise, halkın kendisine uymasına işaret eder. Erkek ve kadınlardan mürekkep bir topluluğa imamlık yaptığını gören halkın ıslahına, düzelmelerine vasıta olur. Ehilse valiliğe veya kadılığa getirilir.

Abdulgani’en Nablusi buyuruyor ki; Farz namazını vaktinde abdestli olarak usulüne uygun olarak kılmak; din ve dünya hayatı için hayır ve makamdır.Bostanda namaz kılan, tevbe eder. Ekili bir yerde namaz kılan, borcunu öder. Hamamın soyunulan yerinde namaz kılmak; sapıklığa yani livataya delalet eder. Özürsüz olarak yerde namaz kılanın, ameli kabul edilmez.

Yattığı yerde namaz kılan; hastalanır. Namaz kılıp mescidden çıkmak; hayırdır. Farzı iki rekat kılan yola gider. Rüya sahibi kadınsa, hayz olur.Namaz kılarken bal yiyen, oruçluyken karısına yaklaşır. Ramazan bayramı için bayram namazı kılan borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Selamete çıkar. Hapisteyse hürriyetine kavuşur.

Kurban için namaz kılmak; memuriyete, adalete ve adağı yerine getirmeye delalettir. Duha namazı kılan, Allah’a şirk koşmaktan, muhafaza olur. Sözünde durur. Feraha çıkar. Sağlam adamın, hasta namazı kılması, amelinde tereddüt etmesine ve rızk darlığına işarettir. İki namazı birden kılmak; yolculuğa ve düşmandan zarar görmeye delalet eder.

Pis bir toprak üzerinde veya mezarlıkta seccade v.b. olmaksızın namaz kılan; zarurete düşer, itibarını kaybeder. Çıplak namaz kıldığını gören, oruçluyken fuhuş yapar veya haramdan sadaka verir yahut bid’atı doğru zanneder. Namaz kılarken konuşan, bağışladığı şeyi geri alır.

Namaz sırasında gizli okunması icap eden yerde sesli okuyan; açık okunması gereken yerde sessiz okuyan; hakimse, bid’ate düşer. Emaneti yerine getirmez. Riyakar davranır ve zulmeder. İmamdan evvel hareket eden, etrafına asi olur. Zeka ve hafıza kaybına uğrar.Teravih namazı; yorgunluğa, meşakkate ve borcun edasına ve hidayete işarettir.

Yağmur namazı; korkuya, darlığa, pahalılığa delalet eder. Güneş ve ay tutulmasıyla alakalı namazlar, tevbeye ve kafirin müslüman olmasına işarettir. Ayrıca padişah ve rical-i hükumete temin-i rahat için gayrete delildir.Bir kadının rüyasında erkeklere imamlık yapması, ecel habercisidir. Cahil bir insan için de rüya vefatla yorumlanır. Teheccüd, namazı büyük makamdır.

Kaza namazı; kazayı eda etmeye, fasıkın tevbesine, gayr-ı müslimin islama girişine, adağı yerine getirmeye delalettir. Bu namazı cemaatle kıldığını gören; fakirse, zengin olur. Çocuğu yoksa, Allah ona bir evlat verir.İstihare namazı, güzel akıbet ve murattır. Kabir üzerinde namaz kılan, caiz olmayanlara hediye ve sadaka verir.

Mescid namazı kılan, akrabalarına yardım eder. Regaib namazını kılan hacca gider. Sözünü tutar.”Eğer ümmetime büyük bir zorluk yükleyeceğimden korkmasaydım, her namaz vakti diş fırçalamayı bir emir haline getirirdim.” Hz. Muhammed (S.A.V.) / Buhari’den”Namaz ve ibadet için herhangi bir mescide sefer edilmesi doğru değildir. Yalnız şu üç mabed müstesnadır.

Mekke’deki Mescid-i Haram, Medine’deki benim mescidim ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa. Bu üç mescidde ibadet etmek üzere sefere çıkılabilir, yolculuk edilebilir.”Hz. Muhammed (S.A.V.) / Buhari Tecrid-i Sarih TercümesiBu üç mabedin hususiyetleri şunlardır: Mukaddes Peygamberimiz, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed (S.A.V.), Recep ayının 27. gecesi Cebrail (A.S.)ın getirdiği bineğe (Burak) binerek, Mescid-i Haramdan Kudüs’te ki Mescid-i Aksa’ya götürüldü ve Hz. Peygamberimiz(S.A.V.), ancak engin gönüllerin, yüce akılların inanacağı ve anlayacağı Mi’rac mucizesine, o en büyük yolculuğa buradan başladı.

Göklere buradan çıktı. Alemlerin Rabbine buradan yükseldi. Ayrıca Kabe, Hz.İbrahim zamanında da vardı. “Kabe, tek Allah inancının yeryüzündeki ilk temsilcisidir.” Peygamber Efendimizin Mi’rac’a çıktığı gecenin ilk şahitlerinden biri olan, O’nun mübarek ayak izlerini taşıyan Kudüs’teki Mescid-i Aksa, bugün maalesef Yahudilerin elindedir. Osmanlı’nın yüzyıllarca ihtimamla koruyup, yücelttiği bu şehir, Yahudi işgali altında boynunu bükmüştür.

H.A.”Namazlarınızın bir kısmını da evlerinizde kılın, evlerinizi mezara çevirmeyin.”Hz. Muhammed / Buhari’den”Allah katında en sevimli amel, vaktinde kılınan namazdır. Sonra, ana-babaya saygı ve hizmet, sonra da Allah yolunda cihad gelir.”Hz. Muhammed / Buhari’den

“Gönlünüz, gelecek namaz vaktini bekler durumda oldukça, devamlı namazda sayılırsınız.”Hz. Muhammed / Buhari’den”Akşam yemeğiniz hazırlanmışsa, namazınızı kılmadan önce yemeğinizi yiyin. Namazı öne alıp da yemeğinizi ertelemeyin.”Hz. Muhammed / Buhari’den”Bir melekler topluluğu, bazıları geceleyin, bazıları da gündüzleyin olmak üzere nöbetleşe sizin aranızda bulunurlar.

Bunların bir kısmı ise ikindi namazında sizinle olurlar. Onlar bu beraberlikten sonra göklere yükseldiklerinde yüce Allah, durumu layıkıyla bildiği halde, sorar: “Kullarımı ne halde bıraktınız?” Melekler derler ki “Onları namaz kılarken bulmuştuk, yine namaz kılarken bırakıp geldik.”Hz. Muhammed / Buhari’den

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.