Rüyada Müneccim Görmek

Rüyada Müneccim Rüyada müneccim görmek, ileri gelenlerle sohbet etmeye ve onların sır ve ahvallerine muttali olmaya delalet eder. Bazen de müneccim görmek, bazı şeylere muttali olmaya, sırları anlamaya, çok konuşmaya, doğru ve yanlış söz ve vak’aları nakletmeye delalet eder. Bazan da müneccim görmek, üzüntü ve sıkıntıları, sıkıntılı bulunan kimsenin de sıkıntıdan kurtulmasına delalet eder.

Bazan müneccim görmek, bekar olan kimsenin evlenmesine, karı -koca arasmdaki ayrılığa, hastaların ölmesine, mukim olanların yolculuğa çıkmasına ve hamile olan kadının doğum yaparak kurtulmasına delalet eder.Müneccim görmek, müjde ve korkutmaya, bazan sünnet-i seniy-yeye uymaya, ilim ve amele delalet eder. Çünkü müneccimin verdiği hükmün ekserisi Nebilerin verdikleri hükme istinad eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.