Rüyada Mushaf-ı şerif Görmek

Rüyada Mushaf-ı şerif Rüyada görülen mushaf, melik ile veya din işlerinde itimad edilen Müslümanların hakimlerinden bir hakimle tabir edilir. Bundan dolayı bir kimse rüyada sultanın mushaf yazdığını görse, o sultan adaletli ve şeriatın tatbik edilmesine yardımcı olur.Bir hakim rüyada mushaf yazdığını görse, o hakim ilim ve şöhreti hakkında cimri olur. Alim bir kimse rüyada mushaf yazdığını görse, ticaretinde yapacağı kazanca delalet eder. Rüyada bir melikin mushaf-ı yaladığını veya başkası tarafından yalandığının görülmesi, ölümüne delalet eder.

Hakim mushafı yalasa rüşvet alır. Melik, mushafı mahvettiğini görse, şehrinden çıkar. Mahveden hakim ise, ölür.Rüyada mushafı eliyle mahvettiğini gören kimse, büyük bir günah işler. Şahid olan bir kimse rüyada mushafı diliyle mahvetse, yaptığı şahitlikten döner. Rüyada mushafı yüklendiğini veya satm aldığım gören kimse onun hükümleriyle amel eder.Rüyada Resulullah (S.A.V.)’ın huzurunda mushaf-i Şerifi okuduğunu gören kimse, onu ezberler. Rüyada mushafm yapraklarmı yiyen kimse, rüşvet yer. Halktan birisi kendisini mushafın yaprak ve satırlarım yediğini görse, o kimse Kur’an okumakla geçimini sağlar. . Mushaf kişinin nail olacağı hikmettir.

Bir kimse rüyada mushaf yazdığını görse, din, ilim ve ameli bir arada yapar ve insanlara faydalı olur.Bir kimsenin rüyada kendisini eliyle bir mushafı şerifi yırttığını ve parçaladığını görmesi, o kimsenin Allah (C.C.)’ın inzal ettiği şeyi veya ondan bir kısmını inkar etmesine delalet eder.Bir kimse rüyada, uyanıkken çirkin gördüğü bir şeyi mushafda yaptığını görse, bu rüya o kimsenin dininin harap olmasına delalet eder. Kendisiyle beraber bir mushafın bulunduğunu gören kimse, saltanat, nimet ve ilim elde eder.Mushaf, karı veya koca yahut çocuk ya da maldır. Hasta bir kimse rüyada mushaf görse, o kimse hastalıktan kurtulur. Bazan da mushafı gören kimse düşmanına galip gelir.

Eğer rüya sahibi günahkar-sa tevbe ve istiğfar eder. Ve Allah (C.C.) ‘a yönelir. Bazan o kimse bir kimsenin rüyada mushaf görmesi, onu Allah (C.C.)’ın kitabiyle korkuttuğuna delalet eder. Bazan mushaf garip haberlere ve fevkalade işlere muttali ve vakıf olmaya ve sevindirici haberlerin gelmesine, sayfalarım teker teker hepsini elden geçiren kimse için de uzun ömürlü olmasına delalet eder.Bazan mushaf bağ’a, bahçeye, rahatlatıcı yere, bostana, ibadet yerlerine, melik, baba, hoca ve terbiyeci gibi kendilerine itaat ettiği kimseye, kendisinin yaptığı veya onun için yapılacak doğru bir yemine delalet eder. Mushaf görmek korkutmaya delalet ettiği gibi müjdeye de delalet eder.

Rüyada kendisiyle beraber ilahi kitaplardan bir kitap bulunduğunu gören kimse, memuriyete ehilse memur olur.Bir kimse rüyada elinde bir mushaf veya bir kitap bulunduğunu ve açtığında içinde yazı bulunmadığını görse, o kimsenin kendisinde bulunan halin dışında riyakarane bir şekilde kendisine süs vermesine delalet eder. Rüyada mushafın sayfalarını yediğini gören kimse, ücretle mushaf yazar.Bir kimse rüyada öptüğünü görse, o kimsenin, Kur’an-ın hükümleriyle amel etmediğine, ve yapması gereken şeyi yapmarr.sına delalet eder.Mushaf sattığın gören kimse, kötülüklerden sakınır.

Mushafa baktığını ve satırlarının eğri olduğunu görse, o kimsenin Kur’an-ın hükümleriyle amel etmediğine ve üzerine farz ve vacip olan bir şeyi yerine getirmeye çalışmadığına delalet eder.Mushafı çaldığını ve sakladığını gören kimse namazında hırsızlık yapar, erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya çalışır. Mushafa baktığını ve kilim üzerine yazdığını gören kimse, Kur’an-ı kendi görüşüyle tefsir eder.Bir kimse kucağında bir mushaf olduğunu ve bir tavuk pilicinin gelerek ondaki yazıyı tamamen kaldırdığını görse, o kimsenin Kur’an okuyacak bir çocuğu dünyaya gelir. Mushaf, miras, eman-et, helal rı-zık ve kuvvettir.Bir mushaf satın aldığını gören kimse, mal elde eder ve genişliğe çıkar. Ve onun bilgisi halk içinde belli olur. Rüyada mushafı yakmak dince fesattır.

Mushafın kendisinden alındığını gören kimsenin, ilmi de kendisinden alınır ve onun dünyada ameli inkitaa uğrar.Rüyada mushafın sayfalarını neşrettiğini gören kimse, ilim ve hikmet arar veya bir mirasa varis olur. Rüyada mushafı boynuna astığını ,gören kimse, hafız olur. Rüyada mushafın sayfalarını yemek istediğini fakat buna muvaffak olamadığını gören kimse, Kur’an-ı ezberlemeye çalışır, ancak onu ezberleyemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.