Rüyada Musalla Görmek

Rüyada Musalla (*)Rüyada bayram namazı kılınan yeri görmek, ferahlığa, sevince, üzüntü ve kederin gitmesine, maişetin genişliğine, hastaların iyileşmesine, hapisten çıkmaya, cumaya ve onu, bezenerek ve temiz bir şekilde ifa etmeye delalet eder.Bazen rüyada musallayı yenilemek, fasıkın tevbe etmesine, kafirin Müslüman olmasına, yağmur yağmasına, düşmana galip gelmeye, adakları yapmaya, bekarları evlendirmeye ve çocukların Kur’an-ı hatmetmelerine delalet eder. Bazan da musallayı görmek, boş durmaya, yolculuk yapmamaya, deve, sığır ve koyunlarda meydana gelecek afete delalet eder.Rüyada ölülerin konduğu musallayı görmek, üzüntü, keder, sıkıntılara, mamur yerlerin harap olmasına, kadınları boşamaya ve uzak yerlere yolculuk etmeye delalet eder. Bazan da ölülerin konduğu musallayı görmek, yüksek rütbeliler için vali olmaya, görevden alınmaya hapislikten kurtulmaya, temizliğe, meşakkatten rahatlığa kavuşmaya ve borçları ödemeye delalet eder. Çünkü ölü rızık ve ecelini tamamlamıştır. Eğer rüyayı gören borçlu ise, üzerinde olan borcun istenmesine delalet eder.(*) Bayram, cuma ve cenaze namazı kılmaya mahsus açık yer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.