Rüyada Musa (A.S.) Görmek

Rüyada Musa (A.S.) Bir kimse rüyada Musa (A.S.)’ı görse, Allahü Teala Hazretleri (C.C.) o kimse vasıtasıyla zalim ve kibirli bir kimseyi helak eder ve ondan sonra o kimse izzet, şeref, galibiyet ve yücelişe erişir. Hiddetli ve sinirli olmak suretiyle zelil ve hakir olmaz.Rüyada Musa (A.S.)’ı görmek haklıların kuvvetli oluşuna ve sapıkların da zelil ve perişan olmasına delalet eder. Eğer Musa (A.S.) ‘ın görüldüğü yerde zalim bir melik veya zındık bir reis ve müşrik olursa Allah (C.C.) onu helak eder ve rüya sahibi onun şerrinden kurtularak selamete erer.Rüyada kendisini Hz. Musa (A.S.)’ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini gören kimse sultan ise ve kendisinin de bir düşmanı varsa, düşmanına zafer bulur, maksad ve arzusuna kavuşur.

Bu rüyayı hapis olan veya herhangi bir kimse görürse ve kendisi de savaş içerisinde ise, o kimse mansur ve muzaffer olur.Rüyada Musa (A.S.)’ı gören kimse, bir işinde mağlup ve kendisinin yakınları tarafında üzüntü ve keder içinde bulunur. Onlara zafer bulur, düşmanma galip ve düşmanının askeri kahre uğrar ve telef olur.Eğer bu rüyayı gören deniz yolculuğunda sıkılmış bir durumda ise, selamete erişir. Musa (A.S.)’ı görmek, çocuklar halinde herhangi bir şeye mübtela olmaya aile ve akrabalarından ayrılmasına, yabancıların bakımına muhtaç olmasına melik ve zalim kimselerle iyi geçinmeye, vadini yerine getirmeye, salih kimselerle akraba olmaya ve salih kimselerin garip şeylerine muttali ve vakıf olmaya delalet eder.

Çünkü Musa (A.S.), Hızır (A.S.) ‘a arkadaş olmak suretiyle ondan geminin yaralanması, bir kölenin öldürülmesi ve yıkılmaya yakın bir duvarın düzeltilmesi hususlarım müşahade etmişti.Bazan da rüya sahibi kendi kavminden veya bir vasiyyete ya da İyilikle emretmesinden dolayı aile ve etbaından sıkıntı ve mihnet çeker. Bazan da Musa (A.S.) ‘ı görmek sefirlik ve vasıtalık görevini güzel bir şekilde ifa etmeye delalet eder.Musa (A.S.)’ı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve akıbetinin selamet ve ticaretle nihayetlenmesine delalet eder.

Bazan da Musa (A. S.)’ı görmek, rüya sahibinin ırz ve namusu hakkında kendisinde olmayan bir şeyi söylemesine delalet eder. Bazan da rüya sahibinin sözünde bir noksanlık veya başında bir ayıp bulunmasına delalet eder.Riyazet ehlinin rüyada Musa (A.S.)’ı görmesi onun terakki ettiğine ve derecesinin yüceliğine ve batını nurlarının artmasına delalet eder. Rüyada Musa (A.S.)’ı gören kadının çocuğunun kaybolmasından veya bir sıkıntıya uğramasından korkulur ve o kadının akıbeti hayırla sonuçlanır. Rüyada Musa (A.S.)’ı gören çocuk hakkında da tabir böyledir.Rüyada Musa (A.S.)’ın asasının kendi elinde olduğunu gören kimse, büyük bir makama nail ve düşmanına galip gelir. Eğer o kimse sihirli ve bağlı ise, bağı çözülür ve sihri bozulur. Bazan da Musa (A. S.)’ın asasının ortaya çıkışı, Müslümanların galibiyetine ve kafirlerin helakına delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.