Rüyada Muhabbet Görmek

Rüyada Muhabbet Rüyada meydana çıkan aşk ve sevgi üzüntü ve kedere, kötülüğe ve sağırlığa delalet eder. Uyanıklıkta aşka müptela olma ve halkın şefkatini icap ettiren bir şöhrettir.Rüyada aşk ve muhabbet fakirliğe, hasta için ölümüne, Bazen de , rüyada ölüm; aşka ve sevgiliden uzaklaşmaya delalet eder. ölümden sonra hayat, aşıkın maşukuna kavuşmasıdır.Rüyada dağlanmak ve yanmak aşktır. Rüyada Cennete girmek, sevgiliye kavuşmak, aşık için maşukuna kavuşmaktır. Nitekim ateşe girmek ayrılıktır.

Rüyada birisine düşkün olmak, sevmek, gaflet ve dinde noksanlıktır. Rüyada meydana çıkan aşk, dince fesad, malca noksanlıktır.Rüyada Allah-u Teala Hazretlerine sevgi, dinde istikrara, güzel itikada ve Resulullah’ın sünnetine uymaya delalet eder. Bazen de bu rüya uyanıklıkta çocuğa, hanımı boşamaya, mal ve evlatta noksanlığa ve kardeşlerine eziyet etmeye delalet eder. Bazan bt. rüya fani olmaya, açlığa muhtelif hastalıklara yahut tehlikeli uzak yere seyahat etmeye delalet eder.

Bir kimse rüyada, aşk ve harislik iddiasında bulunsa, hidayetten sonra sapıklığa düşer Eğer rüyayı gören alim sayılan birisi ise, düzdürme sözlerle insanları fitneye düşürür ve hayır kaidelerini bozar. Rüyayı gören hakir kimse ise kadri ve şanı, yüce, delili açık, din ve dünyaca itikadı artar. Eğer yakında İslam dinine girmişse dininde basiret ve imanında kuvvet hasıl olur.Sevgilisine kavuşup onunla cinsi münasebette bulunduğunu görse, kendisine veya sevgilisine had vurulmasından korkulur. Eğer sevgilisi hanımı ise ve onunla ınu’tad olmayan şekilde münasebette bulunsa, yeminini bozar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.