Rüyada Mikail (a.s.) Görmek

Rüyada Mikail (a.s.) Rüyada Mikail (A.S.) ‘ı görmek, muttaki kimse için dünya ve ahirette maksadına nail olmaya delalet eder. Rüyada Mikail (A.S.)’ı gören kimse muttaki değilse, kötülüklerden sakınsın.Bir kimse rüyada Mikail (A.S.)’ı bir şehirde veya bir köyde görse, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağar ve onların rızık ve yiyecekleri bollaşır ve ucuzlaşır.

Eğer Mikail (A.S.) rüya sahibiyle rüyada konuşsa veya ona bir şey verse rüya sahibi nimete, sevince erişir ve Cennete girer. Çünkü Mikail (A.S.) rahmete ^üvek-kel melektir.Mikail (A.S.)’ı görm-ik, rızka ve ucuzluğa, bereketlerin istenilen şekilde meydana çıkmasına, ziraatın büyümesine ve yağmurların çokluğuna delalet eder. Bazan Mikail (A.S.)’ı görmek, eğer yağmurların yağdığı mevsimde değilse, davul dinlemeye, sancak ve bayrakların şöhret bulmasına delalet eder.Mikail (A.S.)’ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malm mutasarrıfına delalet eder.

Bazan da Mikail (A.S.)’ı görmek tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi tebaasma merhamet eden.Melike delalet eder.Bazan Mikail (A.S.)’ı görmek, kıtlığa ve susuzluğa delalet eder. Bazan da Mikail (A.S.)’ı görmek çocuk doğurmayan kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delalet eder.Deniz yolculuğu yapan bir kimsenin rüyada Mikail (A.S.)’ı görmesinden korkulur. Karada yolculuk yapan bir kimse görse, yine tabir böyledir.

Bazan da rüya sahibi yolculuktan geri kalır. Çünkü Mikail (A.S.) yağmurları yağdırmaya müvekkel memurdur. Yağmur ise yolculuğa manidir.Yağmurların yağmasından mutazarrır olacak kimsenin rüyada Mikail (A.S.)’ı görmesi, keder ve sıkıntılara delalet eder. Çiftçilerin Mikail (A.S.)’ı görmesi, rızık, fayda ve ticaret yapmaya delalet eder. Rüyada Mikail (A.S.)’ın suretine girdiğini gören kimse, mala, ucuzluk ve bolluğa erişir ve onun gidişat ve yolu güzelleşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.