Rüyada Meyve tabiri Görmek

Rüyada Meyve tabiri Rüyada meyvenin tatlısı, rızık ve menfaata ve faydalı ilme delalet eder, tabiatına uygun olan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, yine rızık ve ilimdir. Tabiatına uygun olmayan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, haram mala ve hastalığının artmasına delalet eder.Olgunlaşmamış meyveyi yemek veya ona malik olmak, borca, yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sağır olanlarına delalet eder. örtülü ve kapaklı bir şey içerisinde bulunan meyve güçlükle elde edilen rızka delalet eder. Rızkın çetinliği, örtü ve kapalılığın sağlamlığı nisbetindedir.Çekirdekli meyve, kendisinde şüphe yahut kefalet bulunan veya zekatı çıkmamış az bir rızka delalet eder.

Çekirdeksiz meyve işlerin kolaylığına ve kendisine şüphe karışmamış helal rızka delalet eder.Mevsiminde ve olgunlaşmış meyve çabuk hasıl olacak hayra, meyvenin mevsimsiz olması, meyvenin yetişme zamanının uzaklık ve yakınlığı nisbetinde bir müddet sonra meydana gelecek menfaate delalet eder.Mevsimsiz meyve rızıktır. Mevsimsiz meyve yediğini gören, kaçırdığı güzel bir şeye erişmeye, güç şeylerin kolaylaşmasına ve zamanının geçmesinden korktuğu bir şeyin hükmünü talep etmesine delalet eder.Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, ülfet ve topluluğa, dağınık meyveler de bunun aksine delalet eder.

Tanınmayan her meyve yetiştiği memlekete veya oradaki işe delalet eder.Meyve, sahibi için, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, yahut ilme, emlake, amel-i salihaya veya aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifaya, delalet eder. Bazan meyveler, onlardan yapüan şaraba delalet eder. Yine koklanan şeyin suyuna ve ondan meydana gelen yağa delalet eder. NBir kimse ağaçtan kendi meyvesinden başka bir meyve devşirdi-ğini görse, kendisine helal olmayan bir şey yapar veya kendi üzerine lazım olmayan bir şeyi ister. Ağacm kökünden meyve devşirse, şerefli ve şanlı bir kimseye düşmanlık yapar. Ağaçlardan çeşitli meyve dev-şirdiğini gören ilimde ve rütbede yüksek bir mevkide bulunan büyük kimselerden ilim ve fıkıh tahsil eder.Meyveleri oturduğu yerde toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızık geçer. Kış gününde meyveli ağaç görse ve buna da hayret etse, mal sahibi zannettiğini ve çaresiz kalıp muhtaç olduğu bir kimseye delalet eder.

Eğer ağacm meyvesinden bir şey toplanmış ise, topladığı kadar o kimseden bir şeye nail olur. Eğer bir şey toplanmadıysa, o kimseden bir günlük rızık eline geçer.Meyveler, mal ve şereftir. Bir kimse yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığmı görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortağına delalet eder.Pağda bulunan sahipsiz yabani meyveler, ilim ve rızka ve hiç kimsenin minneti olmaksızın sırf Allah’tan gelecek hibe ve ihsaniara, delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.