Rüyada Avcı Görmek

Rüyada Avcı Rüyada görülen avcı, kadınlara meyleden ve onları istemede hile yapan bir kimseye delalet eder. bazen avcı görmek, köle ve cariye alıp – satan kimseye, bazen da güvercin sahibine, çocuklara yazı yazmayı öğretene, insanları gözeten ve kendisinde bulunan bir sanat ve hile ile kendisine celbeden herkese delalet eder. bazen da, edepsiz kimseye delalet eder.

Bir kimse rüyada avcılara karışsa yahut onlara yardımda bulunsa ve eğer avcının avı da deniz veya avlanması caiz olan kara avı olursa, bu durumda av iyi bir şeye delalet eder. Eğer av Kabe’nin hareminde veya avlanması caiz olmayan kara avı olursa, çirkin şeye delalet eder.Aslan ve yırtıcı hayvanları avlamak, diğer sultanlara hile yapan büyük bir sultandır.

Kuş ve serçeleri avlamak, insanların ileri gelenlerine hile yapan tüccar bir kimsedir. Vahşi hayvan avlamak, Arap olmayan kavimlere kahreden bir kimsedir. Balık avlamak, bilhassa kadın ve cariyeleri toplayan ve onlarla muamelede bulunan bir kimsedir.

Vahşi hayvanı avlayan avcıyı görmek, borçlarını alacağma delalet eder.Rüyada insanlara alışık kuş avlayıcısını görmek, gençlere makam veya va’zetmeyi öğreten kimseye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.