Rüyada Mest Görmek

Rüyada Mest Rüyada mest görmek, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya, silah da olursa düşmandan korunmaya delalet eder. İki mest giydiğini gören kimse denizde veya bir binek üzerinde yolculuk yapar. Çünkü mestli ayak yerden korunur.Sıkı mest giymek üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile aranmaya dela let eder. Bazan da dar mest ayağa vurulan bukağıya delalet eder.Bir kimse mestini çıkardığını görse ondan üzüntü ve sıkıntı gi der. Atkı ile beraber mest giymek, rütbenin üstünlüğüne ve rızıkm ge nişliğine delalet eder.

Bazı tabirciler, mesti kışın evvelinde görme! hayra, sonunda veya yazın görmek, üzüntü ve kedere delalet eder, de diler.Mestinin kuyuya düştüğünü yahut yandığını görse, hanımı ölür. Rüyada görülen yeni mest ile beraber silah yoksa, devamlı üzüntüye delalet eder. Mest sıkı ve dar olursa, rüyayı görenin borcundan dolayı aranmasına delalet eder. Geniş olursa mal yönünden üzüntüdür. Eski olursa muhafaza ve korunmasının zayıflığıdır. Mest, yabancı mal yahut yolculuktur.Bir kimse giyemediği halde mest görse, yabancı kavimlerden mala nail olur. Mest tabirde korunmaya delalet ettiği zaman onun zayi olması, rütbesinin gitmesine delalet eder.

Borç ve üzüntüyle tabir edildiği zaman, onun zayi olması, üzüntü ve borçtan halas olmaya delalet eder. Rüyada yalın ayak mest giydiğini gören uzak yahut yakın bir yere yolculuk yapar. Ya da bir kızla evlenir. Eğer mest ayağı altından yırtılmış olursa, alacağı kadın dul olur. Mest bir kuyuya düşse yahut zayi olsa o kimse hanımını boşar. Eğer mesti satsa hanımı ölür. Eğer iki mesti çalınsa iki türlü üzüntüye müpdela olur. Eğer kendi mesti üzerine bir kurt veya bir tilki sıçradığım görse, hanımının peşine düşen iki erkeğe delalet eder.

Altına nal vurulmuş olan bir mest giydiğini görse, hanımı tarafından üzüntüye düşer. Altı yamalı bir mest giydiğini gören kimse, yanında çocuğu olan bir kadınla evlenir. Bu eski mesti zayi olsa borcu ve üzüntüsü gider.Mest hayvanlarla da tabir edilir. Mestte meydana gelen şey, hayvanında meydana gelir. Elinden mestinin birinin gittiğini görse, malının yarısı gider. İki mesti birden gitse malının hepsi gider.

Ayağını meste soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunur. Bazılan da, eski mest, borç ve hapistir, dediler.Mest, zevcedir. Tek bir mest bulduğunu gören kimse, ahiretinı terk ederek dünya ile ve farzları terk edip nafile ile meşgul yahut, geçiminin az olmasına kanaat eder.Rüyada deve ayağına giydirilen mesti görmek, kuvvet ve yolculuğa, bazan da yuvarlaklığından dolayı aya yahut denize ya da iş için temaslarda bulunmaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.