Rüyada Mescid Görmek

Rüyada Mescid Rüyada mescid görmek, alim bir kimsedir. Mescidin kapıları erkek alimler ve mescidin hafızlarıdır. Bir kimse rüyada mescit yaptığını görse, hayra, sünnete, akrabaları ziyarete, eğer ehilse kadı ve hakim olmaya delalet eder.Bir kimsenin mescitlerden bir mescidi mamur görmesi, o kimsenin alim veya vaiz bir kimse olup onun yanında toplanılmasına ve hayırla onların aralarını bulmasma delalet eder.Bir kimse rüyada bir mescidin yıkıldığım görse, orada mütedeyyin, abid ve önder bir alim ölür. Mescidin tavanının bozukluğunu görse, kötü bir iş işler. Mescidde tanımadığı bir adamın namaz kıldığını görse ve mescidin imamı da hasta ise, ölür.

Bir gurup cemaatla beraber mescide girdiğini ve cemaatın da kendisi için bir kuyu kazdıklarını gören kimse, evlenir.Kendi evinin mescide dönüştüğünü gören kimse, hayırlı amele, ibadet ve şerefe erişir. Müslümanları hakka davette sebat eder ve batıl kişileri ayırır. Bir kimse mescidin hamama dönüştüğünü görse, iffetli ve namuslu bir kimseyi faşıklığa nisbet etmesine delalet eder. Mescid pazara ve ticaret etmeye de delalet eder.Merdivenle çıkılan yüksek mescidi görmek, yanında bulunan şey–“den cimrilik yapıp vermeyen kimseyi görmeye delalet eder. Görülen mescidin alçakta olması işlerin kolaylaşmasına ve ihtiyaçları gidermeye delalet eder.

Şehir ve köyde olan mescidin sahraya nakledildiği şeklinde görülmesi, mescidin vakıflarının gözetilmemesine ve cemaatın kesilmesine veya vakfının değiştirilmesine delalet eder. Caminin hükmü de mescidin hükmü gibidir. Sahrada olan mescidin şehire nakledildiğinin görülmesi, mezkur tabirin aksinedir.Bir kimse rüyada Allah (C.C.) rızası için bir mescid veya bir ibadethane yaptığını görse, eğer rüya sahibi de melik ise hakkı yerine getirip iyilikle emir ve kötülükken nehyeder. Eğer alim ise, kitap tasnif eder. Halk da onun ilmi veya fetvasından faydalanır. Eğer zenginse zekatını verir, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur veya hayırla yadedilir ve salih amelle şöhret bulur, fakir ise zengin olur.Eğer bunlar olmazsa, oraya hizmet eder ve Allah’ı anmak ve ihtiyaçlarını görmekle de orayı mamur eder.

Eğer bunlar da olmazsa, o kimse insanları hayra ve iyiliğe teşvik eder ve — Allah (C.C.) a itaat etmekte— onlara yardımcı olur. Eğer bunlar da olmazsa, o kimse alım-satıma vesile olacak bir hizmette bulunur veya yaptığı şeyden dolayı tevbe ve istiğfar eder yahut İslama ihtida ve doğru yola uyar. Ya da şehit olarak ölür. Rüyada yaptığı mescid, onun Cennetteki köşküdür.Bu durum rüyada yaptığı mescid ve ibadetgah kendileriyle mescid yapılması caiz olan şeylerle yapıldığı takdirdedir. Eğer bunları layık ve caiz olmayan ve onlara konulması uygun görülmeyen aletle yapmış ise veya mescidin mihrabını ters koymuş ve kıbleden başka tarafa çevirmiş ise hayırsızlığa ve şerre delalet eder.

Mescit, veya tekke ve han gibi şeyler bina ettiğini gören kimse, din uğrunda para ve mal sarfeder veya hacca gider. Yahut, hamam, otel veya dükkan gibi sabit şeyleri yapar.Rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını gören kimse, fakir yetimlere yardım eder. Eğer mescide bir şey ilave ederse, o kimse salih. amel veya tevbe etmek veya güzel ahlaklı olmak yahut insaf ve merhametli olmak gibi dince hayrı çok olur.Rüyada tanımadığı yeni bir mescidin içinde olduğunu gören kimse, o sene hacca gider. Veya dince fakih olur.Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görse, helal kazanca delalet eder. Bazan bu rüya helali haramla karıştırmaya veya hür kadınlar ile cariyeleri bir arada toplamaya delalet eder.

Terkedilmiş mescitleri görmek, alimlerin ihmalkar ve kusurlu oluşlarına ve iyilikle emir kötülükten nehyetmemelerine delalet eder. Bu rüya, dünyadan alakasını kesmiş zahidlere de delalet eder.Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Şam ve Mısır mescidlerini ve bunlara benzer mescidleri görmek, o mescidin semtine ve rüya sahibinin ise, o tarafa doğru gitmesine delalet eder. Bazan bu rüya, o bölgenin alimlerine veya melikine yahut melikin vekillerine delalet eder.

Rüyada mescidin kapısından girdiğini rüku ve secde yaptığını gören kimse: «Hani (Şu kasabaya girip dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yeyin. Kapısından secde ederek girin ve hıtta (dır, günahlarımızın dökülüp düşmesidir) deyin kusurlarınızı örtelim, iyilik edenleri ise daha artıracağız) demiştik.» (Sure-i Bakara, ayet 58) ayet gereğince tevbe ve istiğfar eder.Bir kimse rüyada mescide vardığında onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını görse, o kimse borçlu bir adama yardım ederek onu borçlu durumdan kurtarır ve halk tarafından övülür.Rüyada bir şeye binmiş olduğu halde mescide girdiğini gören kimse, mahremini, hısım ve akrabasını terkeder ve onlara yardımı keser.

Bir kimse rüyada mescitte öldüğünü görse, makbul bir tevbeden sonra ölür. Bir kimsenin mescidin sergisini eskimiş ve yıpranmış görmesi, mescid cemaatınm halinin bozulmasma delalet eder.Rüyada mescid yapmak: «Onların işine galip (ve vakıf) olanlar ise: «Mutlaka yanlarında bir mescit edineceğiz» dediler. (Sure-i Kehf, ayet 21) mealindeki ayet işaretince, düşmana galip gelmeye delalet eder.Rüyada Mekke’de bulunan Mescid-i Harama girmek, evlenmek isteyen kimsenin kendi evinde güzel bir gelinin yanma gidip onunla zifafta bulunmasına delalet eder. Bazan da bu rüya korkudan emin olmaya ve vadinde durmaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.