Rüyada Maymun tabiri Görmek

Rüyada Maymun tabiri Rüyada maymun görmek, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama delalet eder.Rüyada maymunla kavga edip ve ona galip geldiğini gören kimse, hastalanır, sonra iyileşir. Eğer maymun o kimseye galip gelse, o kimse ilacı olmayan bir hastalığa yakalanır. Bazı tabirciler maymun, büyük günah işleyen bir adama delalet eder, dediler.Rüyada bir maymunla cinsi münasebette bulunduğunu görse, fbir günah işler. Rüyada bir hastalıktan dolayı ilaç için maymun etini yediğini gören kimse, o hastalıktan kurtulmaz.Maymunun yanından savuşup gittiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Maymun eti yediğini gören kimse, yeni bir elbiseye nail olur.Bir kimse maymunun kendisini ısırdığını görse, o kimse ile bir kişi arasında düşmanlık meydana gelir.Maymun, hilekar. sihirbaz bir kimsedir. Maymun hastalığa delalet eder.

Rüyada maymun avladığını gören kimse, sihirbaz kimselerden faydalanır. Maymun mağlup bir düşmandır.Rüyada bir maymuna bindiğini, onu dilediği gibi kullandığını jö-ren kimse, düşmanını kahreder.Bir kimse rüyada maymun etinden yediğini görse, o kimseyi şiddetli bir keder veya ölüme yaklaştıran bir hastalık tutar.Bir kimse rüyada kendisine bir maymun bağışlandığını görse, o kimseye galip gelecek bir düşmana delalet eder.

Kendisine bir maymun bağışlandığını gören kimse, aldığı bir emanete hiyanet eder.Rüyada bir maymunu omuzuna almış olduğunu gören kimse, bir evden hırsızlık yapar ve hırsızlıkla tanınır. Bazı tabirciler bir kimsenin rüyada maymuna malik olması veya maymunu üzerine alması, kötüdür, dediler.Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı nimeti elinden gitmiş bir adamdır. Rüyada maymunla cinsi münasebette bulunan kimse, zina yapar veya bir insana düşman olur.Rüyada kendisinin maymuna dönüştüğünü gören kimse, sihirbazlık sayesinde malı çoğalır. Bazan da rüya Arabm: «Filan adam maymundan daha çok zina yapar.» şeklindeki atasözüne binaen, zina yapmaya meyilli olur, dediler.Maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, masiyete ve Allah (C. C.)’ın gadabını icabettiren fenalıklarda bulunmaya delalet eder.

Bazan da maymun görmek, Yahudiye; maymunun etini yemek de fakirlik ve ihtiyaca delalet eder.Rüyada domuz etini yemek, rızık ve faydaya; kebap edilmişini yemek onu yemeyi helal sayan kimse için, ferahlık ve sevince delalet eder. Bazan da rüyada domuz etini yemek, zinaya ve içki içmeye delalet eder.Maymun görmek, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.