Rüyada Manda tabiri Görmek

Rüyada Manda tabiri Rüyada manda görmek, ehl-i bid’atın reisi olan takatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir kimse ile tabir edilir.Bir kadın rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görse, velayete nail olur. Yahut melik veya melikin yakınları ile evlenir. (Şayet bunlara layıksa.) Eğer layık değilse, rüya kadının velisi hakkında meydana çıkar. Manda, heybetli, hileli söz söyleyen, kara ve denizde çok yolculuk yapan, haris ve düşmana saldıran bir kimsedir. Bazan da manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa delalet eder.

Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca delalet eder.Birçok mandalara sahip olduğunu gören kimse birtakım büyük ve cüsseli adamların işlerine vali tayin edilir. Mandaya binmek veya onunla bir iş yapmak için uğraşmak öküzde görülen tabir gibidir. Dişi mandalar bütün hallerde sığır gibi tabir edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.