Rüyada Mahzen Görmek

Rüyada Mahzen Rüyada yer altında olan mahzeni görmek, hamile ve terbiye veren anaya delalet eder. Çünkü çocuğun anasının karnındaki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin tükeninceye kadar yiyeceği mahzeninde saklı olan eşyası gibidir. Bundan dolayı rüyada mahzenin yıkıldığını veya tamamen kapanmış olduğunu gören kimsenin hasta anası varsa ölür. Veya o kimsenin yanında hamile bir kadın varsa doğar. Ancak rüyada o hamile kadının ölümünü kuvvetlendirecek bir durum da görülmüş ise, o halde mahzenin kapatılması o kadının ölmesiyle defnedileceğine delalet eder.

Eğer hamile kadının ölümünü kuvvetlendirecek başka bir hal görmemiş ve rüya sahibinin uyanıkken o mahzende yiyecek ve tahılı varsa, onları satacağına ve kendileriyle kapatılan toprak ve çöplükler onun sattığı yemeğe karşılık olarak paraya delalet eder.Rüyada mahzendeki yemeğin çöp veya toprak olduğunu görse hububat ve yiyeceklerin fiyatı düşer. Bu sebeple de onun mal ve sermayesi gider.Mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu gören kimse fakir ise, onun hanımı veya cariyesi hamile kalır. Eğer mahzen, cami veyatekke içerisinde meçhul olursa yahut o mahzen üzerinde birtakım insanlar toplanmışlarsa ve mahzen de yiyecek ve hububatla dolu olmayıp eksik olursa bu eksiklik nisbetinde, eksiklik ve aşağılık meydana gelir.

Eğer mahzendeki yiyecek ve hububatın üzerinden taşıp aktığını ve halkın da ondan avuçlarıyla aldıklarını ve yine mahzenin eksilme-diğini görse, fiatlar düşük ve yiyecek bol olur.Mahzendeki yiyecek ve hububata ateş düştüğü görülse, yiyecek ve hububat gibi şeylerde krtlık olur. Veya sultan tarafından bir vak’a meydana gelir.. Veya çekirge gibi zararlı şeylerin çıkacağından korkulur.

Bir kimse mahzende bulunan malların hurma veya şeker gibi şeylerin çıkacağından korkulur.Bir kimse mahzende bulunan malların hurma veya şeker.gibi şeyler olduğunu görse, mahzende bulunan hububat ve yiyeceğin fiyatı hurma ve şekerin fiyatı gibi yüksek olur.Bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü gören kimse hasta ise, ölür. Gemide ise, boğulur. Yolculukta ise, yolu kesilir. Düşmanlık halinde ise, hapsedilir. Eğer anlatılan hallerden birisi yoksa, içine girilmesi mekruh olan bir hamama veya zina yapan bir kadının evine girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.