Rüyada Mağara tabiri Görmek

Rüyada Mağara tabiri Rüyada mağara görmek insanın seyyid imam, baba, üstad, hanım ve san’attan sığınacağı kimsesine delalet eder. Bazan mağara görmek, işlerini gizlemek arzusunda bulunan kimse için işlerini gizlemesine delalet eder.Mağara, boşta kalmış adam için, vazife almağa, melike yaklaşmağa ve sıkmtılardan kurtulmağa delalet eder. Eğer rüya sahibi hasta veya hapis ise, bunlann hepsinden kurtulur. Bazan da mağara görmek «Ashab-ı Kehf» in meşhur kıssasına binaen rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna delalet eder.

Rüyada görülen mağara, korku halinde bulunan kimse için emniyettir. Bundan dolayı düşmanından kaçtığını ve bir mağaraya girdiğini gören kimse: «İlkinin ikincisinden ibaretti (Hak-dan başka mededkarı yoktu) o zaman onlar mağaradaydılar. Peygamber, o vakit arkadaşına (Ebubekir Sıddîk’a): «Tasalanma, Allah, hiç şüphe yok, bizimle beraberdir.» diyordu.» (*) mealindeki ayetin işaretince düşmanından emin olur.Mağara dağın delalet ettiği bir zata intisap eden bir kadına delalet eder.

Mağara manasına gelen «Gar» kelimesi «gayret» kelimesinden alındığından gayret ve ihtimam göstermeye de delalet eder. «Gar» kelimesi ters tarafından okunduğu zaman sapmak ve yan çizmek manasına gelen ve «Revgan»dan alınmış olan «Rağ» kelimesi meydana geldiğinden mağarayı görmek, bir şeyden sapmaya ve yan çizmeye de delalet eder. Bazan da mağara Ebubekir Sıddık (R.A.) Un Hz. Peygamberle (S.A.V.) beraber vukubulan maruf kıssaya kıyasen dostlardan bir nasibe erişmeye delalet eder.Rüyada bir mağaraya girdiğini gören kimse, bir melike veya kuvvetli ve kudretli bir kimseye hile yapar.(*) Sure-i Tevbe, ayet 40.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.