Rüyada Lut (A.S.) tabiri Görmek

Rüyada Lut (A.S.) tabiri Rüyada Hz. Lut (A.S.)’ı görmek, kabilesi ve hanımı tarafından çekilecek sıkıntılara, üzüntü, ve kedere delalet eder. Bazan Lut (A.S.) ‘ı görmek rüya sahibinin, düşmanına galip gelmesine ve düşmanın Allah (C.C.)’in gazabına uğradığını görmesine delalet eder. Lut (A.S.)’ı görmek —eğer insanlar Lut kavminin çirkin fiillerini işliyorlarsa — mahv ve helak olmaya ve yere batmaya delalet eder.Rüyada Lut (A.S.)’ın hanımını gören kadın, kocasına itaat etmez ve kocasının durumunu bozmaya çalışır. Bazan da o kadın helak olur. Eğer bütün insanlar, Lut (A.S.)’ın hanımını görseler, o havalide kadınlar hakkında fesad çıkar.Bir kimsenin rüyada Lut (A.S.)’ı görmesi, o kimsenin Lut (A. S.)’ın kavminin amelini yaptığmdan onunla korkutulduğuna ve onun hanımının fasık olmasiyle kendisine hayır gelmeyeceğine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.