Rüyada Levh-i mahfuz Görmek

Rüyada Levh-i mahfuz Rüyada levh-i mahfuzu görmek, amelleri gizlemeye delalet eder. Levh-i mahfuzu görmek, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için müjdeye, hasta için de sıhhat ve afiyete delalet eder. Çünkü levh-i mahfuz bütün noksanlıklardan münezzeh, Allah (C.C.)’ın onda yazdığı sırları koruyan ve Nazargah-ı ilahiyle mahfuzdur.Suç ve cinayet sahipleri için levh-i mahfuzu görmek, mahzurlu şeyleri yapmaya, ibadet ehli için de, onların hidayete ermelerine ve Allah (C.C.) ‘m levh-i mahfuzda emir ve yasaklardan mahfuz olan şeyleri Hakkın yardımı ile keşfe ve açıklamalarına delalet eder.

Levh-i mahfuzu görmek, —çoluk çocuğunun geçimini sağlamakta sıkıntıya düşen kimseler için— rızık ve maişete delalet eder. Çünkü Allah (C.C.) ona herkesin rızkmı ve ecelini yazmıştır.Levh-i mahfuzu görmek, ehil ve erbabı için ilim ve mala delalet eder. Levh-i mahfuzu görmek, emanet, sır, mal ve bunlardan başka şeylerin koruyucusuna bazan da korku ve şiddetten emin olmaya delalet eder.Musa (A.S.)’ya inzal edilen levhaları görmek, şahitlere ve kendilerine uyulmakla hidayete erişilen imamlara delalet eder.

Bazan da bu rüya, va’za delalet eder.Yazı tahtasını görmek, zevceye, çocuğa ve kendisine tohum ekilen yere delalet eder. Bazan da bu rüya, korkudan emin olmaya ve talebeler için ilim tahsil etmeye delalet eder. Bütün levhalar günahlardan menetmeye delalet eder.Rüyada Müslümanların önderinden levha aldığını gören kimse, devlet, nimet, ilim ve fıkıha kavuşur ve insanların önderi olur. Ancak Müslümanların önderi kendisine va’z, nasihat, hayrat yapmaya teşvik etmiş ise, o zaman, va’z, hidayet ve rahmete delalet eder.Eğer levha demirden olursa, ümitsiz ve sıkıntı erişmeyen, kuvvetli ve belalardan mahfuz alim bir çocuğa delalet eder.

Eğer o demir levha cilalı olursa, o çocuk temenni ve arzu ettiği şeye nail olarak rezil olmaz. Eğer, demir levha kirli ve paslı olursa, o çocuk devlet ve izzete nail olamaz.Levha taştan olursa, o çocuğun kalbi katı olur. Bakırdsn olursa, o çocuk münafık olur. Levha kalaydan olursa erkeklik ve d’şiliği belli olmayan bir çocuğa delalet eder.Levha zevceye ve ondaki yazının şekli de evlada delalet eder. Bazan levha, çocuğa ve o çocuğun zeki olmasına, kendisine telkin edilen şeyi kabul etmesine ve öğretilen şeyi öğrenmesine delalet eder. Levha öğüt ve nasihata da delalet eder.Sultandan alınan levha, onu alan kimse için kuvvettir. Levha, hamile kadın için erkek çocuktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.