Rüyada Leğen tabiri Görmek

Rüyada Leğen tabiri Rüyada leğen görmenin tabiri «Tas» görmenin tabiri gibidir. Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin cariyesinden doğacak çocuklarına delalet eder. Eğer bir köle leğenin içine baksa ve kendi resmini leğende görse, o kölenin yaptığı hizmete devam edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler, leğen kadına veya hizmetçi cariyeye delalet eder, dediler.Rüyada görülen leğen, cariye veya hizmetçidir. Bakırdan leğen kullandığını gören kimse, Türkten bir cariye alır. Çünkü bakır Türkiye’de çıkar. Kullandığı leğen gümüşten olursa o kimsenin satın alacağı cariye güzel bir Rum kızıdır. Leğen camdan olursa, alacağı cariye «Saklebî» (*) dendir. Eğer altından olursa, gücünün yetemeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına delalet eder.

Kadma düşkün olduğundan dolayı da bu parayı istemeyerek o kadın için harcar.Leğen billurdan olursa, rüya sahibinin evleneceği ve kendisinden pek hoşlanacağı bir hür kadındır. Leğen kocasını pislikten temizliğe sevkeden veya evleneceği bir kadındır. Rüyada leğen satm aldığını gören kimse, bir cariye veya bir köle satın alır.Leğen, izzet, rütbe, rızık ve maldır.(*) Avrupamn doğu tarafında yerleşen bir kavim, bugün bunlara «Sulay» denmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.