Rüyada Kuyu tabiri Görmek

Rüyada Kuyu tabiri Kuyu; kadınla, suyu kadının malı ile tabir olunur. Kovası ise, bir erkekle yorumlanır. Rüyada kuyudan su içtiğini gören, karısı sayesinde mal sahibi olur. Kuyunun suyunun taşması; kadının iyiliğine, malının telef olmasına işarettir. Kuyuya saldığı kovanın boş çıktığını görenin, noksan azalı bir çocuğu olur. Bir rivayete göre, çocuk ana karnında ölür. Kuyunun suyuyla bir bitkiyi sulayan, zengin kadınla evlenir. Suladığı nebat, meyve veya tane verirse, evladı olur.Cafer-i Sadık, bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Evlilik, alim, büyük bir adam, ölüm ve hile.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Kuyu görmek; erkek için hayırlı ve zengin bir eştir. Rüyayı gören kadınsa, iyi huylu bir erkekle evlenir. Kuyunun suyu, maldır. Kuyunun dibine düştüğünü gören, vefat eder.Kirmani diyor ki: Rüyasında kuyu suyu içen, hasta olur.

Kuyuya inen, ya hapse girer yahut öldürülür. Şayet bu rüyayı gemide görürse, suya düşer. Karada yolcuysa, yolu kesilir. Kuyudan çıkmak; her bakımdan selamete kavuşmak, şifa bulmak, serbest kalmaktır. Kuyuya düştükten sonra kendini çıkaracak kimse bulamamak, kabir ifadesidir. Kuyudan su çeken; mekruh mal kazanır. Kazancı helal olmaz. Çektiği bu suyu başka bir kaba boşaltırsa, kazandığı malı harcar. Bir kuyudan kovayla su çektiğini görenin yanında hamile varsa, oğlan doğurur. Hasta ise iyi olur. Hapisteyse, hürriyetine kavuşur.Bir rivayete göre ihtiyacı devlet büyüklere tarafından duyulur. Bazıları dediler ki kuyu, arzu olunan kadındır.

Kuyunun içinde bulanık su görmek, musibet ve darlık habercisidir. Kuyuya baktığını gören, bir kadının işine bakar ve ondan hayır görür. Kuyunun kenarında durup su çekmeye teşebbüs eden, yola gider. Bir rivayete göre mala ve hayra nail olur. Kuyunun kapandığını görenin karısı, hastaysa veya lohusa ise şifa bulur.Sarnıç, su küpü, bostan kuyusu, vb. leri böyle tabir edilir.Abdulgani’en Nablusi, yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyor: Bir kuyuyu kazıp, içinden su çıkaran; zengin bir kadınla evlenip, ona hile yapar. Su çıkmazsa, evleneceği kadın, fakirdir. Kuyudan su içmek; hileyle mal elde etmektir. Kuyu, hapse ve kaba bir adama da delildir.

Bir yerdeki eski bir kuyudan su çekildiğini görmek, o civarda yaşayan cömert ve zengin birine işarettir. Fakat, bu kuyudan su taşarsa; o bölgede keder hasıl olur. Bostan için kuyu kazan, kuvvetli bir ilaç içer. Kuyudan dere gibi su aktığını ve bunun evine girdiğini gören, çok zengin olur. Evindeki kuyu suyunun dışarıya aktığını gören, malının bir kısmını kaybeder. Suyu bulanık bir kuyu görmek; zalim bir adamın hizmetinde bulunup, ondan zarar görmeye delalettir. Berrak sulu bir kuyu, iyi bir insanın hizmetinde bulunup memnun olmaktır. Kuyunun üstünde oturan, hilekar bir adamın oyunundan kurtulur.Meçhul bir mahalde susuz kuyu görmek; ecele işarettir.

Kuyunun yıkılması zevcenin vefatıdır. Bir kuyuya girip ezan okuduğunu gören, sefere gider ve burada ticaret yapar yahut büyük bir memuriyete geçer. Kuyuda Ezan işiten, devlet memuru ise azl edilir, tüccarsa zarar eder. Su almak için kuyuya gitmek, kazanmak üzere yolculuğa çıkmaya delildir. Bilinmeyen bir yerde suyu tatlı br kuyu gören, refah içinde, bol rızıkla uzun bir ömür sürer.Bir kısım tabirci demiştir ki: Hanesinde veya tarlasında kuyu gören, zengin olur. Darlıktan kurtulur. Ev kuyusu, hane sahibine, mahalle kuyusu, mahalle bekçisine nispet edilerek yorumlanır.

Bostan kuyusu halkın dünyalığına yahut mektep, medrese gibi müesseselere işarettir. Bir kuyudan istediği kadar su çeken muradına nail olur. Yola gittiği takdirde, çok mal kazanır. Eşi hamile ise selametle doğum yapar. Fakirse zengin olur. Bekarsa evlenir. Derin olmayan bir kuyu, cömert adama delalettir.Bazılarına göre kuyuya düşen, makamını kaybeder. Boş kullanılmaz bir kuyu görenin, işleri bozulur. Yol üzerindeki kuyu, zina eden kadına delalettir. Bir yerde zemzem kuyusu görmek; o bölgeye hayırlı, halka faydalı bir insanın geleceğine işarettir.

Hayır kuyusu, sıkıntıdan kurtuluşu temsil eder. İlim sahibi bir insanın kuyudan istediği kadar su çekmesi, ilminin artacağına delalettir. Rüyayı gören fakirse, zengin olur. Bekarsa, evlenir.Karısı hamileyse; selametle kurtulur. Kuyu derinse; cimri bir adamla yorumlanır. Derin olmayan kuyu, dürüst bir adamdır. Kuyunun suyunun kuruması; küfür ve dalalettir. Bir kuyuyu yıktığını gören, bir zindanı tahrip eder ve içindekilerin kurtulmalarına vesile olur. Kuyu kazmak Bkz. Çukur Kazmak.

One thought on “Rüyada Kuyu tabiri Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.