Rüyada At Görmek

Rüyada At Danyal (A.S.) demiştir ki: At görmek, şeref ve mevkidir. Atın takımlarındaki noksanlık, şerefte noksanlıktır. Atın kuyruğunun uzaması, kıllarının artması; rüya sahibinin yardımcılarının fazlalaşmasına işarettir. Bunun aksi ise hizmetkarların azalacağına delildir. Atın organlarında bir kusur görenin, itibarı azalır.

Kanatlı bir ata binerek uçan, dünya ve ahirette şerefe nail olur. Bir rivayete göre yola gider.Kirmani diyor ki: Rüyasında eğeri ve gemi mevcut, güzel bir ata binerek aheste aheste giden, büyük şeref kazanır. Bindiği atın takımlarındaki noksanı tamamlayanın, hali düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu görenin, itibarı artar. Böyle bağlı birçok atlara sahip olan, kendinin ve Cenab-ı Hakk’ın düşmanlarını kahreder.

Bir atla kavga eden; büyük günah işler, büyük sıkıntıya düşer. Çıplak bir attan düşenin, durumu bozulur. Makamını kaybeder. Karısını ahlaksızlığı yüzünden boşar. Eğersiz ve gemsiz erkek taya binenin, şerefi alabildiğine artar. Ata binip, çıkılması imkansız bir yere çıkan; ya büyük bir günah işler yahutta dine muhalif bir yerde mevki sahibi olur.

Halk arasında çarşıda attan düşen, makamını veya bütün malını kaybeder. Yahut muradına eremez. Bir attan inip, başkasına binenin, vaziyeti değişir. Ata binerek, elindeki silahla halka hücum eden, onlardan zorla yardım ister. Atının çalındığını veya kaybolduğunu görenin, hastası vefat eder.

Gözleri bozuk veya kör bir at görenin işleri kötü gider. Geçim darlığı çeker, sonra selamet bulur. Atın kendisiyle konuştuğunu gören, hayret edilecek bir iş yapar. Attan düştüğünü, bayıldığını veya indiğini görenin makamı ve memuriyeti elinden gider.

Bir rivayete göre karısı ölür.Rüyasında at satın aldığını yahut hediye edildiğini gören, hayır ve menfaat bulur. Mevki sahibi ve şerefli olur. Atını sattığını gören, işinden çıkar. Atını sebepsiz yere kesen, itibarını kendi eliyle yok eder. Atını yemek için kesen ve bu etten yiyen, güzel bir ün yapar veya zengin olur. Atın bir eve girmesi, oraya şerefli bir şahsın geleceğine işarettir. Atın bir mahalden çıkması, muteber, sayılan bir zatın oradan çıkıp gideceğine delalettir.

Bazı atların yarıştıklarını görmek; o bölgeye şiddetli yağmurlar yağacağına işarettir. Birkaç ata sahip olan, fayda göreceği bir makama gelir.Rüyasında tanınmış bir kimsenin terkisine binen, o zattan yardım görüp, emeline ulaşır. Yahutta o kimseye muavin ortak veya halef olur.

Atların kendisini çiğnediklerini gören, memursa azl olunur. Değilse bir kötülüğe uğrar.İsmail El Eş’as demiştir ki: Rahvan veya yorga giden bir ata binen, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Terkisine birinin bindiğini görenin işini, o zat almaya çalışır. Kuyruksuz bir at satın alan, kötü asıllı bir kadınla evlenir. At üzerinde havaya çıkıp bir daha inmeyen, vefat eder.

Havadan atsız olarak inen, hastalanır fakat, şifa bulur. Bir rivayete göre, ailesinden ayrılır. At tarafından ısırıldığını yahut tepildiğini görenin ailesi, bir şeye ihtiyaç duyar. Atının çalındığını görenin, ailesi helak olur. Atını kaybeden, karısını boşar.

At satın almak isteyen, bir kadına talip olur. Atı alıp binerse, kadınla evlenir.Cabir’ül Mağribi diyor ki: At; insanın mizacını temsil eder. Mülayim bir at, sakin bir insanla yorumlanır. Serkeş bir at görenin, huyu serkeştir(*).Bazıları demişlerdir ki: At görmek; hayır ve berekete işarettir. Demir ayaklı bir ata binen, vefat eder.

Bindiği atın koşup kan ter içinde kaldığını gören, günah işler lakin, zengin olur. Uzakta bir at gören, ileride müjde alır.Atı yedeğine alıp götüren, şerefli bir zatın hizmetine girer. İki kanatlı ata binen, muradına nail olur. Büyük mevki ve şeref kazanır.

Bir ata binip indiğini gören, başladığı bir işe pişman olur. Kısrağının doğurduğunu görenin izzeti, itibarı ve malı artar. Bir rivayete göre evladı olur. Bekarsa, evlenir yahut iş sahibi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.