Rüyada Kuyu Görmek

Rüyada Kuyu Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kend isinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine döner.Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar. Rüyayı gören yolcu ise yolu kesilir.Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını çalan hırsıza galip gelir ve ondan intikamım alır, yahut kendisinden çalman eşyaların hemen bedelini almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur.Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın tabiri de böyledir.Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allahü Teala (C.C.) ona borcunu ödemeyi nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder.

Eğer hapis ise, Allahü Teala (C.C.) onu hapislikten kurtarır.Bir kimse rüyada kendisinin başka bir kimseye yahut başkasının kendisine kazdığı kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığım görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazılmışsa o kimsenin nail olacağı bol geçime delalet eder.Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, uğursuzluğa ve hapse delalet eder. Kuyuya düştüğünü gören kimsenin gamı gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yüksekliğe nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder.Kendisinin muttasıf olduğu ilmiyle —özellikle tabir ilmiyle— meliklere yaklaşmaya delalet eder.

Bazan, ona sevineceği bir şey ile büyük insanlardan misafir gelir.Bazan da rüyayı gören ile ailesi arasmda hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur; soma onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazan da bilahare kurtulacağı bir ithamla karşılaşır.Bazan da bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçlarının giderilmesine delalet eder. Mezkûr kuyuyu görmek, yolculuğa ve kuyunun delalet ettiği şeylere de delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.