Rüyada Kuşak Görmek

Rüyada Kuşak Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya delalet eder.Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığmı görmesi, o kimsenin ömrünün yarısına kavuştuğuna delalet eder. Çok kuşak onları giyen kimse için, uzun ömre delalet eder.Kuşak çocuk veya kendisinden yardım istenen kuvvetli bir önderdir. Bir kimse rüyada kendisine bir melikin kuşak verdiğini görse, melik ile rüya sahibi birer mülke malik olurlar.Rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu gören kimse, şerefli, aziz ve kuvvetli bir kimseye istinad ve intisap eder ve ondan öyle bir hayır ve nimete nail olur ki, onunla servet sahibi olmak suretiyle kuvvet kazanır ve fakirüğini giderir.Eğer o kimse bizatihi zengin ve servet sahibi birisi ise, onun kuvvet ve muhafazakarlığına, ticaret ve saltanatındaki sebatma, helal mala erişmesine ve içinin dışından daha iyi olmasına delalet eder.

Rüyada beline bir kuşak bağladığını gören kimse, fakir ise zengin olur. Sultan ise, kuvveti artar. Eğer kuşak altınla bezetilmiş ise, o zinet vali için, onun yardımcıları ve onlarla kendisinin bezendikleri ve valilikle yapacağı hayır ve şerli şeyler hakkındaki emirlerini icra edecek kimselerdir. Ancak bu rüya zulüm ve nifaka da delalet eder.Eğer kuşağın süsleri demirden olursa o valinin yardımcılarının kuvetli ve şiddetli olduklarına delalet eder.Eğer tunç ve bakırdan olursa, o valinin yardımcılarının dünya metamdan faydalanma arzusunda bulunduklarına delalet eder. Eğer. kalaydan olursa valinin maiyetinin zayıf ve tenbel olduklarına.Eğer kuşak gümüşten, rüya sahibi de yüksek kimselerden ise, o kimse şöhret ve mal sahibi bir önder olur.

Bir kimse, rüyada kendisine bir kuşak verildiğini ve onu sağ eliyle alıp giymediğini görse, valiliğe delalet eder.Eğer sağ elinde kuşak, sol elinde de kırmızı bir şey olursa, kuvvete ve oyunla beraber valiliğe delalet eder. Kuşağı beline kuşandığmı ve kuşağın kesildiğini gören kimse vali ise, valiliğinden almır. Veya kuşak bir reise nisbet edilirse reisinden ayrılır. Eğer ömre nisbet edilir ise, o kimse ölür.Kesik olan bir kuşağın rüyada sağlam olduğunu görse ve çocuğunun olmasım arzu ediyorsa, arzusu meydana gelir. Kendisinde bir korku veya hastalık varsa korkudan emin ve hastalıktan kurtulur. Eğer rüya sahibi, sultan ise, saltanatı daha da kuvvetlenir.Rüyada belinde kuşak bulunduğu yerde bir yılan bulunduğunu gören kimse, beline içinde para “julunan bir kemeri kusanı*.'”Eğer belindeki kuşak iplikten olsa o Mr.ısenin ömrünün yarısı geçmiştir. Bazan da kuşak posta hayvanına binmeye delalet eder.Kuşak boş olan kimse için işe yahut zevceye veya çoluk çocuğunun çokluğuna delalet eder. özellikle onda askı da varsa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.