Rüyada Aşçı Görmek

Rüyada Aşçı Rüyada aşçı görmek, sevince delalet eder. Çarşı aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya, şekerciyi görmek de, ilim, hikmet ve rızka delalet eder.

Çivit otunu pişireni görmek, üzüntü ve kedere, zift ve kara sakız pişireni görmek de, elbiselere ve deniz yolculuğuna çıkmaya, nisadır pişireni görmek ise, haram mal toplayıp sarfetmeye delalet eder.Yolcu aşçısını görmek, bir şeye yaklaşmaya ve bir yerden diğer bir yere göçmeye veya bir halden diğer bir hale intikal etmeye delalet eder.

Ateşle pişiren her kişiyi görmek, padişahın hizmetleri, hakimlerin yardımcıları ve sokak simsarları gibi çok konuşan, düşman sahibi ve şerli kimselere delalet eder.Evlenmek isteyen için rüyada aşçıyı görmesi, hayırdır. Hasta bir kimsenin aşçıyı görmesi, makbul değildir. Zira aşçının hazırladığı yemek yiyilerek yok olur. Aşçı, halkı geçim yollarına sevkeden bir adama delalet eder. Evlenmek isteyen bir kimse için evinde aşçı görmesi hayırdır.% AŞK: Rüyada aşık olmak beladır. Bundan dolayı bir kimse rüyada aşık olduğunu görse, bir belaya yakalanır. aşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir.

Aşk, muhabbet sahipleri için kalpte bir sıkıntıdır. Eğer kalbinde bir sıkıntı olduğunu görse, o sıkıntı muhabbettir.Rüyada severek bir iş yaptığını ve onu yapmakla da zevk aldığını gören kimse, nefsin arzularına uyarak sonucu olmayan bir iş yapar.

Bir kimse rüyada «seni seviyorum» diyen bir adam görse, o adam rüyayı görene kızar.Rüyada her arzusunu ve şehvanî isteklerini hiçbir mani olmadan yerine getirdiğini gören kimsenin, kalbi bozuk olur ve her belaya düşer.

Aşk üzüntü ve kederdir. Binaenaleyh rüyada aşık olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder erişir. Zira aşıklar üzüntülü ve mahzundurlar.Aşk, rüya sahibinin gizleyemediği bir sözü açıklamasına delalet eder.

Aşk, uyanıkken bir şeye düşkünlüğe, halkın kendisine şefkat ve merhamet etmesini gerektiren bir şöhrete, fakirliğe ve hasta için ölüme delalet eder. bazen, rüyada ölmek, aşka ve sevgilisinden uzak kalmaya, öldükten sonra dirilmek aşıkın, maşukuna kavuşacağına delalet eder.Rüyada dağlanmak ve yanmak aşka delalet eder. Cennete girmek de sevgiliye kavuşmaktır.

Rüyada ateşe girmek ise sevgiliden ayrılmaktır, Bir şeye aşırı sevgi göstermek ve haris olmak gaflet ve dinde olan noksanlıktır. Aşk, dinde bozukluk malda ise noksanlıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.