Rüyada Aslan Görmek

Rüyada Aslan İbn-i Şirin demiştir ki: Aslan görmek; kuvvetli bir düşmanla tabir olunur. Aslanla kavga eden, kuvvetli bir düşmanla tartışır. Bu münakaşadan üstün çıkan, dünyada da galip gelir. Bir aslana karşı geldiği halde ondan eziyet görmeyen, sultandan veya yardımcılarından korkar ama, zarar görmez.

Aslandan kaçtığını, hayvanın kendisini takip etmediğini gören, endişe ve korkudan kurtulur. Düşmanını yener. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline, hükumetten mal geçer. Bu etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.Kirmani diyor ki: Aslan görmek, sultanla yorumlanır. Bir aslan başı bulmak bilhassa onun etinden yemek, büyük mertebe ve maldır.

Aslanın organlarından birini eline geçiren, düşmanının malından istifade eder. Bir aslanı yüklediğini gören, düşmanla barışır yahut padişaha yakın olur. Aslanın arkasından geçerek önüne çıktığını gören, hükumetin zulmüne uğrar. Aslan başı aldığını gören ehilse, en büyük makama gelir. Padişahın kendisine aslan başı verdiğini gören layıksa vezir olur.

Bir aslanın sırtına binip dilediği gibi sevkettiğini gören, memleket idaresine gelir. Bindiği aslanın isyan ettiğini gören, memleket idaresinde güçlük çeker.Cabir’ül Mağribi’ye göre bir aslanı sağdığını gören hükumette ise, memleket hazinesini idare eder. Tüccarsa, malı artar. İşçiyse kazancı çoğalır. Aslan yavrusunu emziren kadın, şehzadeye dadı olup, onun yakınında bulunur.

Bu rüyayı gören erkekse, şehzadeye lala(*) olur. Aslaın kendisini ısırdığını görene, düşmanı veya sultan zarar verir. Pençesiyle yaralanmak da böyledir.İsmail El-Eş’as: Rüyasında bir aslanın kendisini kucakladığını gören, padişaha yakın olur. Aslanı öptüğünü, onunda kendisine şefkatle baktığını gören, hükumete dahil olur. Hayır ve menfaat bulur.

Hükumette ise, derecesi artar. Bir aslanı yiyen, padişahın yakınında itima-dını kazanır.Aslan derisi, kılı, kemiği ve eti hükumetten veya düşmandan elde edilecek mala delalettir.El Salimi şöyle diyor: Rüyasında aslana binip, dilediği gibi yöneten, kuvvetli bir düşmanı yener. Aslandan kaçan korktuğu şeyden kurtulur ve haceti yerine gelir.

Korktuğu aslandan bir zarar görmeyen düşmandan kurtulur. Uzuktan bir aslan görenin, eceli yakındır. Tevbe etmelidir. Evinde aslanlar gören, izzet ve itibara kavuşur. Ömrü uzun olur. O hanede bir hasta varsa, vefat eder. Aslanın organlarından bir parça bulan, miras yer.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada azgın bir aslanın halkın yolunu kesmesi, padişahın zulmüne işarettir.

Aslanın kendisini kovaladığını gören hükumetten korkar. Bu aslandan kurtulursa selamete çıkar. Aslan kendisini yakalarsa, büyük bir zarara uğrar veya ağır hasta olur. Korkarak aslana binmek, belaya işarettir. Aslanın bir memlekete girmesi, hakimin yahut hükümdarın değişmesine delalettir.

Rüyasında aslanı görüp kaçan fakat hayvan tarafından farkedilmeyen ilim ve hikmet sahibi olur.Cafer-i Sadık demiştir ki: Aslan görmek; sultan, cesur bir adam, kuvvetli ve inatçı bir düşmanla yorumlanır.Aslan sütü, büyük bir zat sayesinde mal ve şeref kazanmaya, murada ve düşmana karşı galibiyete işarettir. Aslan yavrusuna süt içiren, hükumetten hayır ve menfaat görür.

One thought on “Rüyada Aslan Görmek

  1. rüyamda 3 dişi aslan 2 erkek aslan gördüm bütün aslanların hertarafını gördum yelelerıde dahıl ve bu aslanları yönetiyordum bu ne demek ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.