Rüyada Köle tabiri Görmek

Rüyada Köle tabiri Hür olan bir kimse rüyada köle olduğunu görse ve kendisini köle eden kimseyi de tanıyorsa, bazan o kimse ona uyanıkken yardımda bulunmak suretiyle kendisine köle eder.Bazan da o kimsenin onun hatalarına muttali olduğundan onu kendisine kul ve köle eder. Bazan da rüya sahibinin borç alacağına ve aldığı kimsenin bir nevi kölesi gibi olacağına veya bir başka kimsenin işçisi olacağına delalet eder. Bazan bu rüyanın sahibi hastalanır ve kendisine emreden ve nehyeden kimsenin eli altmda bulunur.Rüyada kendisini, efendisinin sattığını gören kimse, izzet ve şerefe nail, bazan da şiddet ve zillete giriftar olur. Çünkü hür olan kimseyi satmak zillettir.

Bazan da Yusuf (A.S.)’m meşhur kıssasına kıya-sen rüyada satılan kimse hayra nail olur. Köle olan kimse rüyada hür olduğunu görse güçlükten sonra kolaylığa, meşakkattan kurtulmağa, borç ödemeğe, hastalıktan iyileşmeye ve isteklerine kavuşmaya delalet eder.Bazan da rüyada köle olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)’m — iyilikle emreden, kötülükten nehyeden, farz namazlarını kılan, zekatını veren ve Allah (C.C.) dan korkan — olgun bir kulu olduğuna delalet eder.Rüyada köle olmak, üzüntü ve kederdir. Köle olduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder.

Satıldığını gören kimse, sıkıntı çeker. Ancak kendisini satm alan kadın ise, o zaman o kimseye satıldığı para miktarı bir ikram yapılır.Kocası olmayan bir kadın rüyada cariye olduğunu görse, evlenir. Kocası olan bir kadın kendisini sattığmı görse, kocası onu boşar.Bir kimse rüyada kendisini düşmanının kölesi olduğunu görse, o kimseyi düşmanı kahr ve perişan eder. Çünkü köleler efendilerinin yanında hor kimselerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.