Rüyada Koyun tabiri Görmek

Rüyada Koyun tabiri Kirmani demiştir ki: Rüyada koç görmek; iri, kuvvetli ve muhterem bir adamla tabir olunur. Bir koç bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, böyle bir zatla arkadaş olur. Koça binerek istediği gibi sevkettiğini gören, iri bir adamı hükmü ve nüfuzu (tesiri) altına alır. Koçun kendisinin üzerine bindiğini gören, kuvvetli bir adamın nüfuzuna girer. Koçun boynuzunu yahut boynuzlarını kıran, büyük bir adamı mağlup eder. Koçun boynuzlarının uzaması, rüya sahibinin iyi haline işarettir. Koçun ölmesi mühim bir şahsiyetin vefatına işarettir. Koçun kesilerek pay edildiğini görmek; büyük bir insanın ölümüyle beraber mirasının taksimine delalet eder.

Yemek için bir koç kesen köleyse, hürriyetine kavuşur. Esirse serbest kalır, korkularından kurtulur. Borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Bir koçu yemek niyeti olmaksızın hiddet içinde öldüren; düşmanının malını alır. Hanesinde derisi yüzülmüş bir koç gören akrabasını kaybeder. Koç pişiren hastalanır veya hükumetten zarar görür. Koç bulduğunu gören, ehilse vali olur. Kendisine bir koç verilen, yıl içinde bir memuriyete yahut hayır ve menfaate erer. Çok sayıda koç verilen kişi, koçların sayısı kadar bir zaman memuriyette kalır.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada koç pazarlığı yapmak; büyük bir zatın kendisine muhtaç olacağına delalet eder.

Koyun görmek; kıymetli bir zevceyle yorumlanır. Bir koyunu keserek etinden yiyen, muradına erer.İsmail El Eş’as diyor ki: Rüyasında koyun kestiğini gören, bir kadına iftira eder. Bir rivayete gören koyun, arap bir zevceyle tabir olunur.Ebu Said’ül Vaaz, koyun rüyası hakkında şöyle diyor: Rüyasında bir koyuna malik olduğunu görenin eline mal geçer. Koyunu; tutmak, bağlamak, üstüne binmek ve satın almak, yününden mal kazanmaktır. Koyun doğduğunu gören, arzusuna kavuşur. Koyunun bir eve girmesi o senenin feyiz ve bereketidir.El Salimi diyor ki: Koyunun evinden çıktığını, çalındığını, öldüğünü veya kaybolduğunu gören, karısından boşanır yahut kadın başka biriyle gider. Koyundan bir şey alan, karısından mal alır. Koyuna bindiğini görmek; hayır ve berekettir.

Kuzu görmek; hayır, ni’met ve bereketle, bir rivayete göre; evlatla yahut muratla tabir olunur.Kirmani’ye göre, koyun, koç, toklu, kuzu daima hayra, sevince ve ni’mete delalettir. Koyun otlatmak, valilik yahut başka bir memuriyetle beraber herkes için hayır ve berekettir. Koyun sürenin sevinci, devamlı olur. Koyun sürüsünün yanından geçtiğini gören, servet sahibi büyük bir topluluğun yanından ayrılır. İki koyun sürüsünün karşılaştığını görmek; harbe ve ölüme işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.