Rüyada Kitap Görmek

Rüyada Kitap Rüyada kitap görmek, kuvvettir. Bundan dolayı elinde bir kitap bulunduğunu gören kimse, kuvvete erişir.Kitap eğer açıksa yaygın bir haber, kapalı ise, gizli bir haberdir, eğer kitap erkek çocuk elinde olursa, müjdedir. Cariye elinde olursa, müjdeli bir haberdir. Kadın elinde olursa, sevinçli bir işi beklemektir. Kitap açık, kadın örtülü ise, rüya sahibine sakmmasıyla emrettiği bir haberdir. Eğer kadın koku sürünmüş güzel bir kadınsa, kendisine övgü bulunan bir habere delalet eder.

Rüyada elinde durulmuş bir kitap olduğunu gören kimse, yakında ölür.Rüyada Müslümanların liderinden bir yazı aldığını gören kimse, devlet, saltanat ve gıpta edilecek bir nimete erişir.Rüyada bir kimseye mühürlü bir mektup gönderdiğini ve o kimsenin bunu kabul etmeyip kendisine geri iade ettiğini gören kimse sultansa ve o mektup gönderdiği adam tarafına asker sevketmiş ise, o asker mağlûp olur. Eğer tüccarsa zarar eder. Evlenmek istiyorsa, istediği kadına nail olamaz.Kendisiyle bir kimse arasında münakaşa ve düşmanlık veya karışık bir işi bulunan kimse kitabını sağ tarafında görse, o kimsenin delil ve şahid getireceğine delalet eder.

Eğer rüyayı gören azap ve sıkıntı içinde ise, kurtulacağına delalet eder. Eğer rüyayı gören bir şeyden dolayı üzüntülü ise veya vatanında değilse, onun işinin kolaylaşacağına ve çabucak ailesine döneceğine delalet eder.Kitabını sol tarafında gören kimse, yaptığı bir işine pişman olur. Sağ tarafta görülen kitap ucuzluk ve bolluk bir seneye delalet eder.Bir kimseden bir adam rüyada sağ eliyle bir kitap alsa, o adam o kimseden veya onun tarafından çok sevdiği bir şey alır. Elinde Kuran-ı Kerim veya Arapça bir kitap olduğunu gören kafir kimse, rezil olur.

Üzüntü, keder ve sıkıntıya düşer.Bir kimse bir kitabı yırttığını ve kestiğini görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider Ve ondan fitne ve serler giderek hayra nail olur.Elinde Farsça bir kitap bulunduğunu gören kimseye sıkıntı ve şiddet isabet eder.Rüyada kendisine mühürlü bir mektup geldiğini gören kimse, melik ve itaatkar olur ve onun emir ve fermanlarına uyar.Bazı tabirciler, rüyada mühürlü bir mektup gören kimse, bir hayra ve büyük bir rütbeye veya memuriyete nail olur. Ona yakın ve uzak olanlar ona itaat eder. Eğer bu rüyayı gören bir kadınla evlenmek istiyorsa, onunla evlenir. Mektubun mühürlü olması, işi araştırmaktır, dediler.

Kaybolmuş bir kimse tarafından gelmiş ve içinde yazı bulunmayan beyaz bir mektup görse, kaybolmuş kimsenin haberinin kesilmiş olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada gökten kendisine bir kitap indiğini görse, o kimsenin o kitaptan anlayışı veya onun gökten indiğinden hatırına gelen şeyle tabir edilir. Eğer ondan anladığı veya hatırına gelen şey ha-yırsa hayırla, serse, şer ile tabir edilir.Bazan kitap kişinin kendisiyle iyi anlaşan arkadaşına, bazan da üzüntü ve kederden kurtulmaya ve hastalıktan iyileşmeye delalet eder.

İçinde ne olduğu bilinmeyen ciltli bir kitabı görmek, san’atında hile yapmaya, gizli yapılan alışverişe veya yaşından dolayı ayıplanan bir kadına delalet eder.Rüya tabiri için yanıma bir kimse gelerek «Ben rüyamda gördüm ki zat-ı aliniz birtakım mektuplarla evime geldiniz ve mektupları yanıma koydunuz» dediğinde ona cevaben «Benim gibi bir kimse tarafmdan sana muhtelif haberler gelir» dediğimde «Evet efendim geçen gün alimlerden bir zat tarafından bana birtakım haberler geldi şöyle böyle demiş» diyerek onların hepsini hikaye etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.