Rüyada Asılmak Görmek

Rüyada Asılmak Rüyada asılmak, şeref ve şöhret habercisidir. Çünkü, Katade (R.A.) asıldığını görerek korkmuş fakat, rüyanın ardından makam ve itibara kavuşmuştur. Bu rüya isim verilmeden İbn-i Şirin’e anlatılınca yukarıdaki gibi tabir etmiştir. İmam-ı Şafi (R.A.) hapishanedeyken İmam-ı Ali Keremallahü Veche ile beraber bir su arkının üzerinde asıldıklarını görmüştü. Tabirciler bu rüyayı çok büyük bir şan ve şöhretle yorumlamışlardı. Rüya aynen vaki olmuştur.

Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında diri iken asıldığını gören, mevki ve şeref sahibi olur. Öldükten sonra asıldığını görenin, dini bozulmakla beraber dünyada izzete erer. Katl edilerek asılan, sahte bir itibar elde eder. Ne vakit asıldığını bilmediği halde kendini idam edilmiş gören, elinden çıkmış malını tekrar kazanır.Kirmani diyor ki: Asıldığını gören, sultan veya yardımcıları sayesinde büyük ni’met, şeref ve makam sahibi olur.

Asılan şahsın etinden yiyen, haram yer. Bir rivayete göre büyük bir zattan hayır görür. Yahut gıybet eder. Asılması için padişahın emir verdiğini gören, onun vasıtasıyla yükselir. Ancak, dininde noksan hasıl olur. Bir cemaatin kendisini astıklarını gören, onlara reis olur. Bir ihtiyarın kendisini halkın önünde astığını gören, ahalinin başına geçer.Kendi nefsini ailesinin ve akrabalarının önünde asan onlara amir olur. Bu esnada akrabaları ona sırt çevirirse, rüya sahibinin emrine itaat etmezler.

Asıldığı sırada ipin koptuğunu ve düştüğünü gören, memursa, azl olunur. Zenginse, fakir düşer. Hulasa bu rüya iyi değildir.Bazıları demişlerdir ki: Rütbe sahibi olmayan zengin için bu rüya fakirliğe, fukara için servete delalettir. Asıldığını gören tüccar, muradına erer. Asılmak; yolcu için iyidir. Asılanın etinden yemek hayırsızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.