Rüyada Kilit tabiri Görmek

Rüyada Kilit tabiri Rüyada kilit görmek, emin bir adama delalet eder. Bir kilit açtığını gören hapis bir kimse, hapisten kurtulur. Üzüntülü ve kederli olan bir kimse, rüyada bir kilidi açtığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır.Kilit, hazırlık, delil ve kuvvettir. Kilidi açtığını gören kimse, hanımını kendisinden ayıracak bir yemini yapmasından kaçınsın. Kilidin açıldığını görse, karı kocadan her birisi diğerinden ayrılır.Kilit, emanetleri korumakta itimad edilir bir adama delalet eder.

Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, başka bir kimseden veya başka birisinden kefil olur.Bir kilidi açtığını gören kimse, üzüntüden kurtulur ve kefillikten kurtulur. Kilidi, kilitlemek keder, açmak ise kederden kurtulmaktır.Evlenmek isteyen kimse için emniyetli ve ev işlerini güzel yapan ve itibarlı bir kadına delalet eder. Cariye almak isteyen kimse için, alacağı cariyenin tabiat ve mizacına uygun olacağına delalet eder.Yolculuk yapmak isteyen kimsenin, selametle sağ salim gitmesine delalet eder.

Demir kilitler, şifre ve ilmi çözmeye delalet eder. Ağaç kilitler, zevcedir. Kilitlerin bütün hür kadınları ve cariyeleri nikahlamaya, evlada, ilik ve hikmet, güç şeylerin kolaylaşmasına delalet eder. Bazan sözünde durmaya delalet eder.Kilitler: «Daha doğrusu onların kalpleri üzerinde (kat kat) kilitler vardır.» (Sûre-î Muhammed (S.A.V), ayet 24) mealindeki ayet gereğince, gaflete delalet eder. Kilit, kefilin borç ödemesine de delalet eder.Kilitler, delalet ettiği kimsenin hayatına, bulunduğu durumunu korumaya ve sağlam bir dine delalet eder.Bazan demir kilitler, eğer ağaç kilitlerin kullanılacağı yerinde kullanılıyorsa, şeref ve yüceliğe delalet eder.Ağaçtan olan kilitler, nifaka, sözde tereddüt etmeye ve rüşvet almaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.