Rüyada Kilise Görmek

Rüyada Kilise Bir kimse kendi evinde bir kilisenin olduğunu görse, o kimsenin sözünün kıymeti Yahudi sözüne benzemesine delalet eder. Kendi yerinin kilise olduğunu görse, yine tabir aynıdır. Kendi evinin kiliseye tahavvül ettiğini görse o adam, dışarıda bulunan bir reis üzerine yürür.Bir kimse kendini Yahudi mabedinde görse, o kimsenin mezhebi (yaşayışı) Yahudi mezhebidir. Yahudi mabedine hizmetçi olarak tayin edildiğini gören kimse, bid’at olan bir şeyi araştırır.Rüyada görülen Yahudi mabedi, hikmete ve hükmü kalkmış ilim ve doktorlara delalet eder.

Bir kimsenin kendisini Yahudi mabedinin hakimi yahut o mabed ehlinin yaptığı şeyleri yaptığını görmesi, Yahudilerle düşüp kalkmaya, yahut onların ahlakı ile alakalanmaya, yahut onların mezheplerine meyletmeye, yahut ahdini bozmasına delalet eder. Nitekim, bir kimsenin bu anlatılan şeyleri Hıristiyan kilisesinde yapması, Hıristiyanlarla düşüp kalkmasına, yahut onların mezhebine kail olmasına, yahut onlara yardım etmesine delalet eder.Camileri ve Yahudi kiliselerini yıkılmış görmek, düşmanın hücumuna ve Müslümanları yenmesine delalet eder.

Yahudi kilisesi bazan da Allah’u Taaladan korkarak ve O’na itaat ederek yapılan alışverişe delalet eder.Hıristiyanların rüyada kilise görmesi, ilim, amel, takva, haşyet ve ağlamaya delalet eder. Bazan kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan, bühtan ve iftiraya delalet eder.Bazan da bid’ata, zulüm evine oyun oynamak için toplanmaya, içkiye alışmaya, pisliklere, zevce ve cariyeye zalimce hükmeden hakime delalet eder.

Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. Bahusus kilisede bulunan resimlere secde ederse veya onları öperse yahut onlar için kesilen kurbanlara ortak olursa veyahut belinde «Zûnnar» varsa ya da o kimse kilisede Hıristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah (C.C.) ‘ı anarsa, o kimse kudret ve mertebesince her inşam iyilikte emir ve kötülükten nehyeder.Bazan kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına delalet eder.

Kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde zayıflığa ve Müslümanların perişan olmalarına delalet eder.Bir kimse rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afet eriştiğini görse Kelime-i Tevhidin yücelmesine şirk ve nifak ehlinin perişanlığına delalet eder.Kilise Hıristiyanlardan onun vazifesine bakan veya mürettebat veya vakıf işlerine nezaret eden kimseye delalet eder. Havra’nın kilise, kilisenin de havra olduğunu görmek, zimmilerin kahra uğramalarını ve zillete düşmelerini icabeden bir hadisenin meydana çıkmasına delalet eder.Bir kimsenin rüyada kendisini Yahudilerin kilisesinde görmesi, onun, Yahudi olduğuna delalet eder.

Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kimsenin sözü Hıristiyan sözüne benzer. Ve onun evi nefislerine uyan kimselere, bid’at ve günah işleyenlere toplantı yeri olur. Bazan da bu rüyanın sahibine amiri kızar.Kilise kabristana, umumhaneye, meyhaneye, bid’at ve küfür evlerine, çalgı ve oyun evlerine, matemhanelere ve Allah’a isyan edenlerin evi olan Cehenneme ve hapishaneye delalet eder.

Bir kimse rüyada bir kilise içinde Allah (C.C.)’ı andığını veya ağladığını veya orada Kabe-i Muazzama tarafına namaz kıldığını görse, o kimseye kabir ziyaretinde veya cenaze namazında korkaklık gelir.Bir ölünün rüyada kilise içinde görülmesi, o ölünün günahkar kimselerle beraber Cehennemde hapsedilmiş olduğuna delalet eder.Rüyada kiliseye girdiğini ve orada Hıristiyanların ayinini icra ettiğini gören kimse, eğer erkek ise küfür veya bid’at veya zina yahut içki ya da büyük bir günah işleyen kavimle düşüp kalkmasına, eğer rüyayı gören kadın ise, o kadının gelin, çalgı bulunan bir düğünde veya matemhaneden Hıristiyanlarla buluşmasına delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.