Rüyada Kılıç Görmek

Rüyada Kılıç Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Kınında kabzasız kılıç görmek; zevceyle, çekilmiş kılıç görmek ise; yerine getirilecek emirle yorumlanır. Kılıcını kınından çekenin, bir evladı olur. Kılıcın kınında kırılması; çocuğun ana karnında ölmesi, validesinin kurtulmasıdır. Kılıcın ucunun kırıldığını görmek; babanın, amcanın veya böyle bir yakının vefatıdır. Dolayısıyle kılıcın ucu, babayı ve amcayı temsil eder. Kılıcın yüzü annenin, teyzenin ve halanın sembolüdür. Yüzünün kırılması, onların vefatına işarettir. Kılıcın bu kısımlarında görülecek her hal bunlara göre yorumlanır.

Kılıcını birine vurmak kastıyla kaldırıp, başının üzerine koyan; çok meşhur olur. Birine fenalık yapmak istiyorsa, bundan vazgeçer. Kılıcıyla birine vurup, onu vurduğu yerde bırakan; kadınlara iyilik eder. Kılıç darbesinin zarar vermediğini gören; biri hakkında konuşur fakat, tesiri olmaz. Kılıcıyla vurduğu şahsın bir organını düşürdüğünü gören, o zatın akrabasıyla ayrılığa sebep olacak tartışmada bulunur. Bele kılıç kuşanmak; hayırdır. Mevkiyle yorumlanır. Kılıcının bağının uzayarak yerlerde süründüğünü gören, vazifesinden bıkıp usanır. Kılıç bağının kopması; memur için azl, tüccar için zarar, umum içinde keder ve hasardır. Bir insana husumet duymaksızın kılıçla vuran, o zatın şöhretine vesile olur.

Kılıç üzerinde pas gibi bir keder veya noksan görmek; rüya sahibi için itibar kaybıdır.
Bir rivayete göre, faydasız evlada ve işlerin bozulmasına işaret eder.Kirmani demiştir ki: Rüyasında kılıcını çekerken kınının kırıldığını görenin karısı, hamileyse doğum sırasında vefat eder. Evli değilse, makam ve itibarını kaybeder. Kendisine birçok kılıçlar verildiğini gören, zengin olur. Kılıcını kınından kolaylıkla çeken, salih ve muti yani iyi, dindar ve uysal bir evlada kavuşur. Kılıcının kınıyla beraber kırıldığını ve vurduğu adamdan kan çıktığını gören; o şahsa sebepsiz yere zulmeder.

Akan kandan, vuranın elbisesine bulaşırsa; haramdan mal elde eder yahut haram yemekle haksız yere suçlanır. Elinden kılıcı alınan makamını veya malını kaybeder. Kılıcını beline sağlam bağlayan çok yaşar.Cabir’ül Mağribi diyor ki: Rüyasında altından bir kılıcı olduğunu gören; büyüklerden menfaat sağlar. Demir kılıç; iş hayatında kuvvet ve nüfuzdur. Bakırdan, tenekeden veya adi demirden kılıç görmek; iyi değildir. Kalay yahut kurşundan kılıca sahip olan, kıymetli bir kadından hayır ve fayda görür. Kılıcının çeşitli mücevherlerle süslü olduğunu görmek; ulema tarafından hayır ve bereket husulüdür.

Alimlerden fayda sağlamaktır. Rüya sahibinin ilmi ve şerefi artar. Tahtadan kılıç; işlerde bozukluktur. Kiremitten kılıcı olduğun gören, büyük kadınlardan menfaat sağlar. Kılıcının ağzı kırılan, ailesinden birini kaybeder. Kılıcının ortadan bağlı olduğunu gören, bir şahsa hizmet eder.İsmail El Eş-as şöyle diyor: Sağ ve sol tarafına iki kılıç takan ehilse, iki vazife sahibi olur. Ehil değilse, iki evlada işarettir. İki ağızlı kılıç; nüfuzla yorumlanır. Kendisine bir kılıç verilen sözünü dinletir; büyük makam elde eder.

Devlet idarecileri tarafından beline kılıç kuşanıldığını gören, güç sahibi olur. Bir padişahın kılıç kuşanması, o idarecinin zafer elde etmesidir. Kılıcı parlayan, büyüklerden hürmet görür.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Karısına kını içinde kılıç verdiğini görenin, bir kızı olur. Karısından kılıç almak ta böyledir. Tahta kılıç; asi ve münafık evlada, kurşundan kılıç; zahmetli çocuğa, sarı dökmeden kılıç; servete, demirden kılıç; yiğitliğe delalet eder. Kılıcı kınından çeken ve parladığını gören; doğruyu söyler, işitenler bundan memnun olur.

Paslı kılıç ise bunun zıddıdır. Elinde kaldırılamayacak kadar ağır kılıç gören, takat getiremeyeceği ağır bir söz işitir. Kılıçla taşa vurup yardığını gören; münafıklara (müslüman gibi görünen gizli kafir) karşı tesirli sözler söyler. Çekilmiş kılıç gören, davası varsa kazanır. Çekilmiş bir veya birçok kılıçla beraber şiddetli bir rüzgar görmek; orada kolera, veba gibi hastalıkların ortaya çıkacağına işaret eder. Kılıçla oynamak; düzgün konuşmakla ve siyasetle tabir olunur. Elindeki kılıçla sağa sola vurup zarar veren, halkı rencide edecek sözler söyler. Birine kılıçla vuran, ona sözle eziyet eder.

Yerde veya herhangi bir mahale konulmuş kılıcı alan, hakkını arar ve bulur.Dört kılıç kuşanan dört kadın alır. Sayısız kılıçlar kuşanmak; hayır değildir.El Salimi şöyle diyor: Harp niyeti olmadığı halde yalınkılıç olduğunu gören, evlada yahutta eşe nail olur. Savaş için kılıç çeken, hasmını (düşmanını) düşürmek gayesiyle söz söyler. Yalınkılıç birini vuran, o kimsenin aleyhinde konuşur. Vurduğu yerden kan çıkmazsa, hakkında konuşulan zat bu sözlerden faydalanır. Bir rivayete göre vuran, vurduğu adamın malından çalar. Yalınkılıç birine vurup boynunu kesen, onun borcunu öder. Birinin kendisine vurup, azasını düşürdüğünü gören; ailesinden ayrılarak uzağa gider. Şayet kesilen organ vücuttan ayrılmazsa, kısa bir yolculuk yapar. Selametle döner.

Bir kimsenin kendisini kılıcıyla dürttüğünü gören, onunla akrabalık kurar. Şeklini bilmediği bir kılıç verilen; doğan çocuğunun kendisinden olduğuna şüphe eder. Kılıcı kınından çekmekte müşkülat çeken, birine söz söylemek ister ama, buna muktedir olamaz. Kılıcının kırıldığını, attığını, çalındığını, rehin ettiğini, alındığını, sattığını, düştüğünü, ödünç verdiğini v.b. görmek; şunlarla tabir olunur. Azl, akraba ölümü, galibiyet, para cezası, musibet, makam kaybı, evladın vefatı, boşanma, kudrette noksan ve hizmetçinin ölümü. Kılıcın korkuluğunun kırılması, validenin veya o yakınlıktaki birinin vefatıdır.Yalınkılıç olduğunu gören, bulunduğu vazifeye layık değildir.Cafer-i Sadık diyor ki; Kılıç görmek; şunlarla tabir olunur. Evlat, memuriyet, hak, menfaat, mal ve galibiyet. Bir rivayete göre kılıç, kuvvetli ve doğru kararlar alabilen bir zata işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.