Rüyada Kemik Görmek

Rüyada Kemik Rüya aleminde kemik görmek; insanın geçimini sağlayan malı, hizmetkarı ve hayvanlardır. Kemikle alakalı rüyalar, bunlara göre yorumlanır.Kirmani demiştir ki: Rüyada kırık kemiği sarıp bağladığını görmek; kudret, şevket, izzet ve devlet husulüne işarettir. Kemiği kırıp döverek küçültmek; hayırla, bazen şerle yorumlanır.Salimi, kemik rüyasını şunlarla tabir ediyor; Din, mal, ululuk ve izzet yani mevki ve itibar. Bazı yorumculara göre insan ve hayvan kemiği malla tevil olunur.Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Bir insanın bütün kemiklerini yani iskeletini görmek; sünnete tabi olmaya ve mal kazanmaya delalettir.

Şayet iskelet tanınıyorsa; onun malından yemektir. Meçhul ise, umumi olarak menfaattir. Eti yenen bir hayvana ait iskelet veya kemik görmek; helal mala delalettir. Eti yenmeyen bir hayvana ait kemikler görmek; haramla yorumlanır.Abdulgani’en Nablusi şöyle diyor; Rüyada herhangi bir kemik görmek; maldır. Rüyayı gören için, kıyafettir. Büyük işlerdir. Malın dayanağıdır.Kemiklere malik olduğunu görmek; hayvanlara, evlere, dükkanlara sahip olmaya işarettir. Zira insan kemikleri, ekinlere, hizmetkarlara, her türlü mahsule, kullanılan her şeye delalettir.

Rüyada bir kemiğin kırıldığını veya siyahlaştığını görmek, o kemiğin temsil ettiği şahsın hastalanacağına işarettir. Şayet bu kişi hasta ise, vefat eder.Malı olmayan kimselere kemik vermek; dini emirleri yerine getirmekle tabir olunur. Büyük kemikler, büyüklere, küçük kemikler; küçüklere delalettir. Kemiğin demire dönüşmesi, uzun süreli hastalıktır. Kemiklerinin abanoz ağacı haline geldiğini görenin, bütün malı haramdır.

Eğe kemikleri evin hanımlarıyla yorumlanır. Eğe kemiklerinin fazlalaştığını görenin, aile fertleri artar. Eğe kemiklerinin dosdoğru olduğunu görmek; akraba kadınla-rının iffetli (namulu) olduklarına işarettir. Bu kemiklerin çok fazla eğrildiğini görenin akrabasındaki kadınlar, ahlak hususunda hafif davranırlar. Eğe kemiklerini kırık gören, ailesinden birini kaybeder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.