Rüyada Kebabçı tabiri Görmek

Rüyada Kebabçı tabiri Rüyada görülen kebabcı, halktan hür, köle ve cariyelerin çocuklarını terbiye eden, onları meydana çıkaran ve onlara san’at öğreten kimsedir.Rüyada kebab almak için kebabcıya gittiğini gören kimse, çocuğunu talim ve terbiye için bir muallime teslim eder. Rüyada bir danik (*) veya iki danik yahut bir dirhem karşılığında kebab aldığını gören kimse, bir edip veya bir tacirden emir ve iradesine itaatta bulunacak bir köle veya bir cariye icarlar.Rüyada kendisinin kebabcı olduğunu gören kimse, zulüm ve müsadere yoluyla padişahın mallarını çıkarmak maksadıyla bir vilayete vali olur.

Bazı kere kebapçı, yaraları ameliyat eden tabip ile tevil edilir. Bazı tabirciler, kebapçı görmek, sözünde tefrika ve husumet olan kimseye delalet eder, demişlerdir.Kebapçı zindancıya tomruk ve demir gibi şeyler çektirmekle insanlara azap eden kimseye delalet eder. Kebapçı görmek, malları yağma etmeğe, öldürmeğe ve esirliğe delalet eder. Bazan da kebapçıyı görmek, ferahlığa ve bekarların evlenmesine, yeni çocuğunun olmasına — bahusus pişirilen kebap dana etinden olursa — delalet eder.(*) Bir dirhemin dörtte biri kadar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.