Rüyada Kazık Görmek

Rüyada Kazık Rüyada kazık görmek, melik veya melikin benzeridir.Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi kaktığını görse, o kimsenin neslinden bir melik veya melike benzer birisi yahut seyyid ve zamanın teki olacak bir alim çıkar.Kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına kakan da genç bir kimse olursa, onun kendisine düşman olacak münafık bir çocuğu olur. Eğer kazık kırılırsa, o kimse de ölür.Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, kadir ve şanlı bir kişiye muhabbet eder. Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar. Bir ağaca kazık çaktığını gören kimse, münafık bir köleyi sever.Kazık demirden olursa, mal ve kuvvete delalet eder.

Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılığından dolayı da, üzüntü, keder ve tasaya delalet eder.Bir kimse rüyada kendi tenasül uzvundan oniki kazık çıktığını ve kendisinin de bir caminin mihrabında bulunduğunu görse, o kimsenin oniki tane çocuğu doğar ve hepsi de imam olur.Kazıklar bir durumdan dolayı meydana gelecek zararlardır. Kazık rütbe ve makama, işlerde sebat göstermeye, görev almada veya görevden atılmada yahut yolculukta icbar edilmeye delalet eder.

Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, alim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Bazı tabirciler de, o adam bir dağa çıkar, dediler. Bazı tabirciler ise, kazık maldır, dediler.Bazı tabirciler de kazık, aşk, keder, üzüntü ve tasaya delalet eder, dediler.Rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığını gören kimse, bekarsa evlenir. Evli ise, hanımı hamile kalır.Tabircilerden bazıları da kazık, kendisine nifak giren bir iştir, dediler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.