Rüyada Kaya Görmek

Rüyada Kaya Rüyada görülen kayalar sabırlı bir kadına delalet eder. Kayalar, işlerde basiretli hareket etmeye, sebatli olmaya, uzun ömre, hayvanlara ve binaya delalet eder.Bazan da kaya görmek: «Kayaya sığındığım vakit ben balığı unutmuşum» (Sûre-î Kehf, ayet 63) mealindeki ayet gereğince unutmaya delalet eder. Kaya görmek bazan da nezaketsiz kaba ve günahkar bir kimseye delalet eder.Bazan da, kendisine «Kaya» ismi verilen veya asılsız adi bir kimseye delalet eder.Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, ucuzluğa ve bolluğa delalet eder.

Zira Kaya manasına gelen «Sahr» kelimesi Arap-çada ters taraftan okunduğu zaman ucuzluk ve bolluk manasına gelen «Ruhs» olur.Eğer kaya şöhrete delalet ederse, o şöhret uzun bir müddet devam eder. Kadına delalet ederse sabırlı ve kanaatkar olur. Bazan da kaya, kapı eşiği, merdiven ayakları ve putlar gibi taştan yapılan şeylere delalet eder.Dağlarda bulunan büyük taşları görmek, görülen mevkiin dışında evleri bulunan Ve kalbleri katı bir takım adamlara delalet eder.

Bir kimse rüyada bir kaya üzerine indiğini veya onu yerinden oynatmaya çalıştığını görse, bu rüyanın tabiri dağların tabiri gibidir. Büyük bir taşı deldiğini veya onu bir şeye benzetmeye çalıştığını gören kimse bir meseleyi araştırır ve o taşı deldiği nisbette o meseleyi tahkik etmeye muvaffak olur.Eğer rüyada görülen dağ, melikle tabir edilirse, o dağın etrafında bulunan büyük kayalar ve ağaçlar o melikin kumandanlarıdır.Dağdan kopmuş ve yere düşerek kullanılamayan büyük kayalar, bazan da, Cenab-ı Hakkı teşbihle meşgul olan manevî bir hayatla diri bulunan dağlardan ayrılmasına binaen, ölülere delalet eder. Bazan da bu rüya, kalbi katı, gafil ve cahil kimselere delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.