Rüyada Katip tabiri Görmek

Rüyada Katip tabiri Rüyada katip görmek, hilekar bir kimseye delalet eder.Katip olan bir kimse rüyada kendisinin cahil olduğunu görse, o kimsenin hilesi veya aklı ya da dini gider yahut fakir olur. Cahil bir kimse, rüyada katip olduğunu görse, tedbirli veya kendisine hile yapmak isteyen bir kimsenin hilesini yenmeye muvaffak olur.Katip olan bir kimse rüyada yazısının çirkin olduğunu görse, tevbe eder. Halka hile yapmaktan vazgeçen bir kişi kendisinin katip olduğunu görse, o kişinin birisinin yaptığı bir işinden dolayı yakında itham edilmesine, bundan dolayı zahmete düşmesine ve ondan bir fayda görmemesine delalet eder.

Bu rüya hastalar hakkında ölüme, köle hakkında onun eminlik ve iyiliğine ve yakında ev işlerini yürüteceğine delalet eder.Katip pabuç dikici gibi san’atkar bir kimsedir. Katibin kalemi, o san’atkann iğnesi gibidir. Katibin mürekkebi, o san’atkarın diktiği iplik ye ibrişimi gibidir.Katip kan ahcı bir kimsedir. Katibin kalem, kan alıcının neşteri, mürekkebi de kan alıcının akıttığı kandır. Katip elbiseleri tamir eden bir kimsedir.Bazan katip ziraatçılıkla uğraşan bir kimseye delalet eder.

Rüyada melikin katiplerini görmek veya onların şekil ve sıfatlarına girmek, kadir ve şanınm yüce ve halinin iyi olmasına delalet eder.Melikin katibi bir şeyi sakınmayıp her yerde söylemeye, yollar üzerindeki arzuhalcıların şekil ve sıfatlarına girdiğini görse, o kimsenin itibardan düşmesine ve halinin kötü olduğuna delalet eder. Nitekim kendisini güzel bir sıfatta görse, rüyasınm hayra delalet ettiği gibi.Nesir yazı katiplerini görmek, izzete, yüceliğe, mtiyaçlarını görmeye, melikle ilişki kurmaya ilme, anlayışa, güzel konuşmaya, rızka, menfaata, zevcelere, evlada, ecdada ve kölelere malik olmaya delalet eder.

Sır katiplerini görmek, gelen haberlere, fazlalığa ve noksanlığa, ısrara ve gizli sırlara vakıf ve muttali olmaya delalet eder. Yol üzerindeki arzuhalciyi görmek, polise ve kan alıcıya delalet erer.Rüyada Kiramen Katibin meleklerini görmek, eğer rüya sahibi muttaki bir kimse ise, müjdeye ve onun dünya ve ahiret işlerinin kolaylığına ve kendisinin Cennet ehlinden olmasına delalet eder. Eğer rüya sahibi muttaki değilse: «(Allah indinde) çok şerefli yazıcılar vardır» (Sûre-i İnfitar, ayet 11) mealindeki ayet işaretince bütün kötülüklerden sakınsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.