Rüyada Katır tabiri Görmek

Rüyada Katır tabiri Katır, yolculuğa ve zinadan meydana gelen çocuğa delalet eder. Çünkü katırın babası kendi cinsinden değildir.Bir kimse rüyada beyaz yüzlü ve dört veya iki ayağı sikkeli bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar.Katıra binmek uzun ömre ve doğurmaz bir kadınla evlenmeye delalet eder.Eğeri ile beraber görülen katır dişi ise güzel ve edibe bir kadınla, eğeri olmayarak çıplak katır ise, kendisine menfaati olan yolculuğa delalet eder.Kendisinin olmayan dişi bir katıra bindiğini gören rüya sahibi, bir kimsenin hanımına hainlik- eder.Katıra tersine binmek haram bir kadına delalet eder.

Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer. Katır, kısır kadınla tabir edilir.Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor bir takım katırlar ve eşekler görse, kendinden aşağı kimseler tarafmdan ona yapılacak hileye ve hastalığa delalet eder.Bir katıra bindiğini görse, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar. Katıra malik olduğunu görse, köle ve mala sahip olur.Katır, nesebi olmayan bir erkeğe, yahut babası köle olan kuvvetli bir insana delalet eder.

Bundan dolayı bir kimse katıra binse gem katırın ağzında, dizginler de elinde olsa, hilekar ve kuvvetli düşmanı ile pis ve habis kölelerine zafer bulur ve onları kahreder. Rüyayı gören kadın ise evlenir.Kendisinin, doğuran bir katırı olduğunu görse, malının artmasını arzu etmesine delalet eder. Katırının doğduğunu görse bu arzu ve isteği tahakkuk eder. Erkek hayvanın doğurması ve yavrusunu emzirmesi rüyası da böyle tabir edilir.İtaat eden bir katıra binmek, binen için güzeldir Bilinmeyen zayıf bir katır, nesli ve soyu çirkin, habis bir kimseye delalet eder.

Rüyada siyah ve dişi bir katıra binmek, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına delalet eder. Rüyada katırın bir insanla mücadele etmesi, atıcılığı zayıf bir veledi zinaya delalet eder.Katıra dönüştüğünü gören, makam ve rütbesinden azledilir.Katır sütü içtiğini gören kimse, içtiği sütün azlık ve çokluğu nis-betinde, sıkıntı ve güçlüğe girer.Rüyada erkek katır, erkek çocuk veya zahmet ve meşakkati çok, sabırlı, çalışkan ve nesilsiz bir çocuğa delalet eder.

Dişi katır da böyledir. Dişi katıra binmek azizliğe ve rütbeye delalet eder.Katır görmek, yolcular için faydalı yolculuğa işarettir. Melikler için, katıra binmek, zillet ve hapisliktir.Peygamberimizin katırını görmek, rızık ve bereketle amirler için mukavelelerini yenilemeye, tevazu ile beraber yücelik ve izzete ve insanların kendisinden istifade edebilecekleri bir şeküde onlara yaklaşmaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.