Rüyada Kartal tabiri Görmek

Rüyada Kartal tabiri Bir kimse rüyada kartalla mücadele ettiğini görse, sultan ona kızar ve onu rahatsız etmek için zalim bir kimseyi ona musallat eder. Çünkü bu kuş Süleyman (A.S.) tarafından kuşlar üzerine tayin edilmişti ve bütün kuşlar ondan korkarlardı. Kartala malik olduğunu gören kimse, büyük bir mülke, izzet ve şerefe kavuşur. Veya bir melikten ya da büyük bir sultandan kuvvet ve yardıma nail olur.Bir kimse rüyada bir kartala malik olduğunu, onunla beraber uçtuğunu ve kendisinden korkmadığını görse, o kimsenin işi iyi ve kendisi zalim olur.Kartal yavrusuna kavuştuğunu gören kimsenin kadri yüce bir çocuğu olur. Bu rüyayı gündüzün gören kimse, hasta olur. Eğer kartal yavrusu kendisini tırmalasa, o kimsenin hastalığı uzar.Rüyada boğazlanmış olarak görülen kartal meliklerden birisinin ölümüne delalet eder.

Hamile olan bir kadının kartal görmesi, dadıyı ve süt emzireni göreceğine delalet eder.Kartal, nebi, melik ve salih kimselerle de tabir edilir. Rüyada kartal gören ve sesini işiten kimse bir adamla mücadele ve kavga eder.Kartal etinden yiyen veya onun kanadından ya da kemiğinden bir şey alan kimseye, sultan tarafından mal gelir.Bir kimse rüyada bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu görse, o kimse iyi bir yolculuk yapar. Onunla beraber göğe doğru uçtuğunu görse, onun yolculuk esnasında öleceğine delalet eder.

Kartal uzun ömre, çokça mala ve harbe delalet eder. Bazan da bu kuşu görmek: «(Halk tabakasına:) «Sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele «ved» den, «suva» dan, «yeğus» dan, «yeuk» dan ve «Nesr» den zinhar vaz geçmeyin» dediler.» (Sûre-i Bakara, ayet 149) mealindeki ayet işaretince, bid’ata ve hidayetten sapıklığa gitmeye delalet eder.Bazan da bu kuş, aile efradını kıskanmaya delalet eder. Bir kimse rüyada kendisiyle beraber kartalın gökten düştüğünü görse, o kimsenin maksat ve arzusu tamamlanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.