Rüyada Arazi Görmek

Rüyada Arazi Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Arz ve arazi görmek; zevce ile tabir olunur. Arz satın aldığını gören, evlenir. Malik olduğu araziyi satan, karısını boşar. Arazisinin mahsul vermekte olduğunu görenin, nesli çok olur. Arazisinde hiç bir şey bitmediğini görenin karısı, çocuk doğuramaz.İbn-i Şirin demiştir ki: Kendisini geniş bir sahrada gören, yolculuğa çıkar. Arzı kazıp toprağı yediğini gören, mal bulur.

Kuyu vb. bir şey yapmak için arzı kazdığını gören, malını hileyle kazanır. Kendisini arzın yuttuğunu gören, ya musibete yahutta karısı yüzünden mal kaybına uğrar. Geniş bir araziden dar bir araziye geçen İslamdan döner.Cabir’ül Mağribi diyor ki: Yerin ayaklarının altında toplandığını yani küçüldüğünü görenin, eceli gelmiştir. Arzın altında titrediğini gören, korkuya düşer. Gözünün alabildiğine geniş bir araziye malik olduğunu görenin, kıymeti ve itibarı büyük olur.

Böyle bir arazi satın alan, zengin ve kısır bir kadınla evlenir. Bilmediği geniş bir araziye malik olan, ya yabancı bir kadınla evlenir yahut dünyalığa kavuşur. Yeryüzünde oturduğunu gören, büyük makam ve itibar sahibi olur. Yere bir şeyle vuran, mukadder rızkı için yolculuk yapar. Bir yeri sattığını veya bir yere çıktığını gören hasta ise; vefat eder, zenginse; fakir düşer. Arzdan avuç avuç toprak alıp yediğini gören, zengin olur. Arzın genişlediğini gören, çok yaşar.

Bakımlı ve ekili araziden çıkıp, boş araziye giren; sünneti terk edip, bid’ate sapar. Arazisinden çıkmak istediğini yahut çıktığını gören, malını elden çıkarır veya karısını boşar yahutta annesinden ayrılır. Çıktığı araziye döndüğünü gören, bunlara yeniden kavuşur. Yolda giderken yolun toplanıp kısalması ecel habercisidir.Yer üzerine çömelmek, yere yatıp yuvarlanmak; hayra yorulmaz. Bir rivayete göre yere büyük abdest bozmak, mala delalettir. Üstüne başına toz toprak bulaştığını görmek de, böyledir. Yerin yarıldığını, oradan çıkan bir hayvanın kendisiyle konuştuğunu gören, acaip bir işe başlar. Dolayısıyle halk çok şaşırır.

Bir görüşe göre, rüya sahibinin eceli yakındır yahut imanı sağlam değildir.Rüyasında yeri kazdığını gören hasta ise veya hastası varsa, vefat eder. Bir insanı sokmak için yeri kazan, birine hile düşünür. Yerde su yolu kazan, geçimi için çalışır. Buradan suyu akıttığını gören, teşebbüs ettiği işte muvaffak olur. Yere çukur kazan, karısını boşar. Bir çukurun kenarında durduğunu fakat, içine girmediğini gören, zevcesiyle kavga eder. Ardından barışır. Bulunduğu çukurdan çıktığını gören; hasta ise, şifa bulur. Hapisteyse, hürriyete kavuşur. Sıkıntıda ise selamete ulaşır. Bulunduğu çukurdan kurtulmak için imdat istediği halde, kimsenin gelmediğin gören, vefat eder. Arzı teftiş eden, dünya işleri ile uğraşır. Yerin kendisi ile konuştuğunu gören, çok yaşar.

Bir dere veya haliç kazan , halka daima iyilik eder. Bir rivayete göre büyük mevki sahibi olur.Abdulgani’en Nablusi buyurmuştur ki: Bu rüya, arazinin cinsine göre tabir olunur. Üzerinden geçilen boş ve sahipsiz arazi, oradan devamlı gelip geçen kervanlara ve tüccarlara işarettir. Bu arazinin düzgün yahut engelli olması, tacirlerin kazançlarındaki kolaylığı veya müşkülatı ifade eder.Sahibi bilinen arazi, onu işleyen şahsın karına yahut zararına delalet eder. Rüya, arazinin durumuna göre yorumlanır.Arazi rüyası; valide, evlat, eş, ortak, varis, ev, hayvan, cariye, minder, yatak, zina gibi muhtelif manalar taşır.

Ayrıca eğlence yerlerini de temsil eder. Bazılarına göre, ağzında laf durmayan dedikoducu bir kadına delalettir. Başka bir görüşe göre ise ilim, hikmet ve ifade kabiliyeti ile yorumlanır.Yer yarılması; o bölgede Allah (C.C.)’a karşı gelineceğine, bir rivayete göre mahsulün bereketli olacağına delalettir. Arazinin genişlediğini görmek; mahpusun hürriyetine, hamile kadının kolay doğum yapacağına, rüya sahibinin rızkının artacağına işarettir. Bitkisiz bir arazi gören, fakir ve kısır bir kadınla evlenir. Arzın kendisine söz söylediğini gören, felaketle, musibetle karşılaşır. Sırrı yayılır. Uydurma şeyler duyar.Arzın sallandığını görenin karısı düşük yapar. Bekarsa üzülür. Temiz bir arazi görmek; iyidir. Aksi ise hayra yorulmaz.

Ayaklarının altında yerin toplandığını görenin, işleri bozulur. Memursa, azl olunur. Eşinden ayrılır. Arzın çöktüğünü, kendisinin içine battığını gören, küfre düşer. Yerin demir, bakır veya taş gibi bir maddeye dönüşmesi; hamile kadının zor doğum yapacağına, rüya sahibinin işini değiştireceğine yahut kar edeceğine veya bir maden bulacağına işarettir.

Kendisinin arz olduğunu görenin, kadri yücelir yahut inzivaya çekilip, nefsini ıslaha çalışır. Arzı arkasına yüklendiğini fakat, ağırlık hissetmediğini gören; ya birinin arazisini zorla alır, yahut zalim bir idareci olur. Bir rivayete göre dokumacılık veya hısırcılık yapar. Arzı yediğini gören, gayretinin karşılığını alır. Bir kavle göre malını satıp bedelini yer. Ekini bereketli olur. Arzın kendisini yuttuğunu gören, utanca düşer. Geçimi zorlaşır yahut sefere gider veya hapse girer.Tanımadığı düz, geniş, sahraya benzeyen bir arazide olduğunu gören, yolculuğa çıkar.

Yerin üzerinde oturan, büyük kıymet kazanır. Yere vurduğunu gören ticaret için seyahat eder. Yerden yediğini gören, o miktarda mal kazanır. Verimsiz bir araziden bereketli bir araziye geçen, bid’atten sünnete döner. Münbit araziden boş araziye geçmek; bunun zıddıdır. Bir çukur vb. olmaksızın yere girip kaybolduğunu gören, iş için gittiği yerde ölür. Yerin zelzele neticesi çökmesi, o bölgede meydana gelecek felaketlere kıtlık vb.’ne delalettir.

Ayağının kayıp düştüğünü ve elinden toprağı sildiğini gören, fakir düşer. Hasta ise vefat eder. Arzın kendisi için toplanıp küçüldüğünü gören, yakın zamanda ölür.Bir rivayete göre yerin yarılıp içinden hayvan çıktığını ve halkla konuştuğunu görmek ecele yahutta halkın ibret alması için büyük bir felaketin zuhur edeceğine işarettir.

Bir yerden bir yere gidip gelmek suretiyle dolaştığını gören devamlı sefer eder veya karısı ile cariyesi arasında gidip gelir. Şer ve fesat bir insan rüyasında yerin kendisini yuttuğunu görürse, azap çeker.Geniş ve temiz bir araziye malik olduğunu gören, yaptığı işten hayır bulur. Fakat bu arazide kuru kemikler, kokmuş etler, leşler varsa rüya hayra yorulmaz.Arzın yarıldığını ve içinden bir gencin çıktığını görenin ailesi arasında bir düşmanı olur. Çıkan ihtiyar ise, rüya berekete işaret eder.

Arzın yarılması, kötü bir hadiseye delalettir. Yarılan yerden canavar çıkması, zalim bir hükümdarın habercisidir. Buradan yılan çıktığını görmek, o bölgeye Allah (C.C.)’ın azap indireceğine işarettir. Yeri kazıp yiyen, hile ile mal kazanır. Arzı eliyle toplayan, servet elde eder. Arzın darlığı, geçim sıkıntısını ifade eder. Yerin kendisine iyi bir söz söylediğini göre, din ve dünya hayatında hayra nail olur. Yerin kendisini azarladığını gören, haram kazanır.

Çok sayıda insanın bulunduğu yerde arzın daralıp toplanması, harp ve hastalık gibi sebeplerle insanların öleceklerine yahut kıtlığa delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.