Rüyada Karınca Görmek

Rüyada Karınca Rüyada, görülen karınca, zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir.Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur. Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Veya orada bulunan halk yolculuk yaparak sıkıntı çekerler.Karmca, ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Çünkü, karınca, rızık olan yerde bulunur.Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca olduğunu görse, o yer halkının nesli çoğalır. Karıncanm bir ev veya mahalleden çıktığını görse, ora halkı ölüm veya nakil ile azalır. Çokça küçük karıncanın tabiri de böyledir. Ancak onlar zayıf insanlardır.Rüyada karmcanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine delalet eder. • ‘ ,Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak Süleyman (A.S.)’in kıssasına binaen velayete delalet eder.

Bir kimse rüyada karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse, fakir olur.Bir kimsenin rüyada sevinçli olduğu halde, burun, kulak veya bunlar gibi azalarından karmcanın çıkması, o kimsenin şehid olarak öleceğine delalet eder Eğer kendisi mahzun bir halde idiyse, onun tevbe etmeden öleceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada karıncayı bir şehir veya bir mahalleden kaçtığını görmesi, hırsızların oradan bir şey çalmalarına veya orada tamirat yapmalarma delalet eder. Çünkü, karınca ile imaret bir yerde olmazlar.Bir şehirde hiçbir kimseye zarar vermeksizin karıncanın çokluğu halkın çokluğuna delalet eder.Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayi insanlardan dolayı bir günah işler.Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete nail olur.

Büyük bir karınca muhariplerin öldürülmesine, hastaların ölmesine ve yolculuk yapmak arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine delalet eder.Bir kimse rüyada büyük bir karıncanın, yükle beraber evinden çıktığını görse, o kimsenin nezdinde muhterem tutulan oğlu veya erkek kardeşi tarafmdan onun malı çalınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.