Rüyada Karga tabiri Görmek

Rüyada Karga tabiri Rüyada alaca karga görmek, kibirli, -cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimsedir. Rüyada karga avladığını gören kimse, fakirlik ve darlık içinde ve sıkıntı ile haram mala sahip olur. Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi, çirkindir.Bir kimse rüyada ev üzerinde bir karga görse, fasık bir adam o kimseye hanımı hakkında hiyanet eder. Rüyada karganın kendisine söz söylediğini gören kimsenin, fasık bir çocuğu olur. İbn-i Şirin (R. H.): «O kimse fazlaca üzülür, fakat sonra o üzüntüden kurtulur.» dedi.Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete delalet eder. Rüyada karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer. Melikin kapısında karga gören kimse, sonunda pişman olacağı bir cinayet işler. Veya erkek kardeşini öldürür ve bunu yaptığından da pişman olur.

Bir kimsenin rüyada yeri kazdığını görmesi, o kimsenin erkek kardeşini öldüreceğine en kuvvetli bir delildir. Rüyada karga kuşunun, kendisini tırmaladığını gören kimse, şiddetli soğukta helak olur. Veya fazla günahkar ve fasık bir kavimden ona fenalık, elem, derd ve keder isabet eder. Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erişir.Alaca karga uzun hayata, eşya ve menfaatin devamına delalet eder. Karga, yaşlı kadınlara delalet eder. Bu tabir ise karganın ömrünün uzunluğuna binaendir. Karga, kışın elçisidir. Binaenaleyh karga görmek, havanın soğukluğuna, sıkıntı ve ıztırap çekmesine delalet eder.

Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düştüğünü gören, fasık kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine delalet eder. Alaca karganın doğurduğunu gören kimsenin, gözü aydın ve gönlü şen olmasına delalet eder. Rüyada, kargaya malik olmak fasık bir çocuğa delalet eder. Rüyada kargayı kesmek, fasık çocuğa ve kendisine atfedilecek haberlere galip gelmeye delalet eder.Rüyada kendisiyle karganın konuştuğunu gören kimsenin, pis bir çocuğu olur. Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erişir. Çok kargalar çok lakırdı eden birtakım insana delalet eder.

Karga, hilekar, harpçi, gaddar ve sırf nefsinin arzusu için çalışan bir adamdır.Bazen karga görmek, geçimce düşkünlüğe delalet eder. Bazen da görülen karga, yer kazan ve insan öldürmeyi helal gören bir kimseye delalet eder. Bazen da karga: «Sonra Allah’ (C.C.) bir karga gönderdi. O, yeri eşiyordu ki ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin.» (*) mealindeki ayetin işaret ettiğine göre, yerde bir şeyi gizlemeye ve ölüleri defnetmeye delalet eder.Bazen da karga, meskeninden uzak kalmaya, haberlerle şumtut-maya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya, uzun yolculuğa, aile ve akrabaları veya sultan tarafından beddua ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya ve kötü bir tedbir almaya delalet eder.

Tarla ve ekin kargası, zinadan olan çocuğa, hayır ve şerle karışık bir adama delalet eder.Zira, onun hakkında ihtilaf edilmiştir. Fukuha-dan bazıları yenir, bazıları da yenmez demişlerdir.Bir kimse kargayı ekin üzerinde görse, o ekine afet ve bela isabet eder. Kendi evinde bir karga olduğunu görse, sultan tarafından bir şalısın onun evine hücum etmesine delalet eder.Karga fasık ve çok yalancı bir insandır. Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasık ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse, bir kargaya rast geldiğini veya kargayı elinde tuttuğunu görse, o kimsenin kendi işinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesine delalet eder. Bir kimse bir kargayı bir ev veya bir mahallede görse, o yerde fasık bir insan bulunduğuna delalet eder.

Rüyada kendisi için bir karga avladığını gören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir. Rüyada alaca karga gören kimse, uyanıkken taaccüp edeceği bir şey görür. Bu rüyada hayır yoktur.Bir kimse rüyada bir yerde bir karga görse, o yerde garip bir insan ölür. Rüyada bir karganın yeri kazdığım gören kimse, pişman olacağı bir fiil işler. Bazı tabirciler, o kimsenin hayrette kaldığı ve ne yapacağını bilmediği bir şeye çare bulunur. Adem (A.S.)’ın oğlu Kabil’i öldüren erkek kardeşi Habil’in defni hususunda bulunan çare gibi, demişlerdir.Rüyada alaca karga görmek, kadına da delalet eder.

Zira, onun hakkında ihtilaf edilmiştir. Fukuha-dan bazıları yenir, bazıları da yenmez demişlerdir.Bir kimse kargayı ekin üzerinde görse, o ekine afet ve bela isabet eder. Kendi evinde bir karga olduğunu görse, sultan tarafından bir şalısın onun evine hücum etmesine delalet eder.Karga fasık ve çok yalancı bir insandır. Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasık ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse, bir kargaya rast geldiğini veya kargayı elinde tuttuğunu görse, o kimsenin kendi işinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesine delalet eder.

Bir kimse bir kargayı bir ev veya bir mahallede görse, o yerde fasık bir insan bulunduğuna delalet eder. Rüyada kendisi için bir karga avladığını gören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir. Rüyada alaca karga gören kimse, uyanıkken taaccüp edeceği bir şey görür. Bu rüyada hayır yoktur.Bir kimse rüyada bir yerde bir karga görse, o yerde garip bir insan ölür. Rüyada bir karganın yeri kazdığım gören kimse, pişman olacağı bir fiil işler. Bazı tabirciler, o kimsenin hayrette kaldığı ve ne yapacağını bilmediği bir şeye çare bulunur. Adem (A.S.)’ın oğlu Kabil’i öldüren erkek kardeşi Habil’in defni hususunda bulunan çare gibi, demişlerdir.Rüyada alaca karga görmek, kadına da delalet eder.’ Kesmek için alaca karga satın aldığını ve boğazına üç defa bıçak sürdüğü halde kesemediğini, dördüncü defa sürdüğünde kesebildiğim gören kimse, bakire bir kızla evlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.