Rüyada Karaciğer Görmek

Rüyada Karaciğer Rüyada karaciğer, yiğitliğe delalet eder. Bundan dolayı bir kimsenin ciğerinin büyük olduğunu görmesi, o kimsenin merhametli yiğit ve kahraman bir kimse olduğuna delalet eder.Rüyada ciğere baksa ve onda kendi yüzünü görse, ölür.Bir kimse bir insanın ciğerini yediğini görse, ona birikmiş bir mal isabet eder, veya toplu bir malı yer. Kızartılmış veya çiğ ya da pişirilmiş birçok ciğerler gören kimse için, açılacak ve onun erişeceği hazinelere delalet eder. Koyun ve sığırların ve bunlardan başka hayvan ve yırtıcı hayvanların ciğerleri hakkında da tabir böyledir.Ciğer evlad ve hayata da delalet eder.

Ciğerin üzerinde yağ olursa, kadınlar tarafından erişilecek maldır.Rüyada ciğer yiyen kimse, çocuğundan dolayı mal ve kuvvete nail olur.Bir kimse ciğerinin kendisine ıstırap verdiğini görse, o kimsenin çocuğu veya sevdiği bir kimst» hakkında fenalık eder, veya onlardan taraf kendisine bir üzüntü ve keder isabet eder.Ciğer üzerinde görülen yara, fasıklıktır.Bir kimse rüyada ciğerini kesdiğini görse, kendisi veya sevdiği birisi ölür.Ciğer malik, emir veya çok zengin bir kimsenin mutfağına ve aşçısına delalet eder.

Bundan dolayı rüyada onların ciğerlerinde meydana gelen şeylerin tabiri, onların işçisine aittir.Bazan da ciğerin adamın karnından çıkması, zulme delalet eder. Ve bu rüya makbul ve hoş değildir. Ciğer çürük bir maldır.Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eüne mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eüne mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.